Zpráva o stavu (s)Společnosti v roce 2017

...na cestě ke svobodě

Vážené dámy a pánové.
Milé kolegyně a milí kolegové.
Drazí příznivci, přátelé a podporovatelé,

Společnost Podané ruce je téměř dvousethlavá organizace působící ve čtyřech regionech, píše se v jednom novinovém článku, který před nedávnem vyšel. Když se člověk nad touhle větou zamyslí, napadají ho různé věci. Že je neuvěřitelné, jak a kam se podařilo organizaci za bezmála tři desítky let její existence posunout. Že je úžasné, jaký vliv má organizace na kvalitu sociálních a zdravotnických služeb v části naší země. Ale také jak obrovskou odpovědnost na sebe my jako organizace i my jako její management bereme – vůči klientům, vůči lidem, kteří pro organizaci pracují, vůči organizacím a institucím, díky kterým získáváme finanční prostředky na svou činnost, ale také vůči široké veřejnosti, které nesmíme přestat vysvětlovat smysl naší organizace a dopad její činnosti.  

Citovaná věta z novin také nepřímo říká jinou důležitou věc – naše organizace zažívá soustavný rozvoj a růst. V roce 2017 jsme našli odvahu pustit se do řady projektových výzev. Úspěch u většiny žádostí tematicky sahajících od zavádění nových přístupů v oblasti gamblingu přes podporu zaměstnanosti až po sociální bydlení nám otevírá nové perspektivy, nové dveře, staví organizaci zase do trochu jiné role. Je to pro nás obrovská radost, zároveň tušíme, že nové projekty přinesou i řadu starostí. Ale jisté je jedno – bude to stát za to.

Podobnou radost zažíváme díky zásadnímu průlomu ve mzdovém ohodnocení našich lidí. V roce 2017 se konečně podařilo prosadit to, po čem jsme roky volali a na čem jsme velmi intenzivně pracovali. Navýšení platů pro nás i další organizace znamená „zdůstojnění“ naší profese, ale také, jak věříme, nastavení trendu. Současný růst totiž chápeme jako dorovnání handicapu z minulých let, na který naváže průběžné a pravidelné navyšování platů zaměstnanců působících v sociální oblasti. Zvyšování platové hladiny vnímáme také jako jeden z předpokladů pro udržení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v organizaci, což úzce souvisí s kvalitou poskytovaných služeb a konkurenceschopností Společnosti Podané ruce na trhu práce.

Mapa působnosti Společnosti Podané ruce v České republice

Chceme být vnímáni jako profesionální organizace s jasnou vizí a cílem. K tomu patří také jasná a srozumitelná komunikace dovnitř i navenek. Proto jsme se v roce 2017 rozhodli výrazněji akcentovat naše aktivity v oblasti public relations. Pustili jsme se do vylepšení našeho vizuálního stylu, zintenzivnili jsme naši přítomnost na sociálních sítích a začali jsme připravovat některé další novinky – třeba webové stránky nebo newsletter. Také web, který právě pročítáte, dostal nový kabát, v podobném duchu inovujeme naše informační a propagační materiály, stejně jako zprávu o činnosti za rok 2017.

Výroční zpráva je příležitost k bilancování. V přiloženém souboru tedy najdete jeden z možných přístupů k takové bilanci: důležitá čísla, realizované projekty, informace o našich centrech a službách, které nabízejí. Jenže ne vše se na tyhle stánky vejde. My bychom si především přáli, aby při zpětném ohlížení byla vidět kromě faktů o dokončené práci především organizace plná motivovaných lidí, která si i přes soustavný růst dokáže uchovat to nejdůležitější – profesionální přístup a laskavost.

Pavel Novák
ředitel

Helena Rampachová
zástupce ředitele

Jiří Dolák
odborný ředitel

Lukáš Carlos Hrubý
odborný ředitel