Závislost není napořád. Zotavení z Brna sdílejí své příběhy a připravují se na dráhu recovery koučů

Tisková zpráva

V moravské metropoli v těchto dnech startuje ojedinělá kampaň, která se věnuje problematice závislostí z poněkud jiného úhlu, než bývá běžné. Pomocí autentických příběhů lidí, kteří dokázali svou závislost překonat, ukazuje, že zotavení je možné a vedou k němu často velmi rozdílné cesty. Zkušenosti těch, kteří si závislostí sami prošli, navíc představují mimořádný přínos pro všechny, kteří svoji cestu ze závislosti teprve hledají.

Za celou kampaní stojí skupina Zotavení Brno ve spolupráci se Společností Podané ruce. Brňané se o celé akci dozví prostřednictvím letáků v dopravních prostředcích a na veřejných místech. Nedílnou součástí kampaně je blog skupiny Zotavení Brno, kde si můžete přečíst autentické a zcela otevřené životní příběhy tří členů skupiny.

 

Navštivte blog skupiny Zotavení Brno!
www.zotavenibrno.cz

 

Skupina Zotavení pomáhá lidem s přímou zkušeností se závislostí

Jedná se o podpůrnou skupinu, jejíž členy spojuje přímá (osobní či rodinná) zkušenost se závislostí a zotavením. Skupina se setkává pravidelně jednou měsíčně. Koordinátorem skupiny je psycholog a terapeut Pavel Nepustil. Členové se jednak vzájemně podporují, ale zároveň se na základě svých zkušeností snaží o zlepšení podpůrné sítě pro uživatele drog a závislé v Brně. Mezi hlavní zásady skupiny patří respekt k různým způsobům zotavení a nehodnotící přístup ke zkušenostem druhých. „Skupina se pro mě stala branou k velkému snu, pomáhat těm, kteří se taky ocitli v nějaké uličce, kam původně jít nechtěli. Navíc ten pocit, když mě, holku, která byla na odpis, někdo bere vážně, zajímá ho má cesta a přijímá mě jako sobě rovného, je k nepopsání. Díky skupině se cítím jistější a užitečnější,“ uvedla jedna z členek skupiny.

Recovery kouč pomáhá najít motivaci k překonání závislosti

Recovery kouč neboli průvodce zotavením využívá svou vlastní zkušenost k pomoci druhým. „Prostřednictvím otevřenosti ohledně vlastních zkušeností, kvality svého současného života a schopnosti soucítit s lidmi, kteří mají trápení se závislostí, recovery koučové doslova infikují zotavením ostatní,“ vysvětluje psycholog Pavel Nepustil. V rámci systému pomoci závislým se u nás jedná prakticky o úplnou novinku, na některých místech v zahraničí jsou to ale právě recovery koučové, kteří tvoří „první linii“ pomoci pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí. Skrze vlastní zkušenost se jim v této situaci daří velmi rychle získat důvěru druhých, a mohou tak přirozeným způsobem podpořit jejich úsilí při překonávání závislosti a propojit je s dalšími zdroji podpory. „Je třeba si uvědomit, že závislost není doživotní nálepka, ale spíše životní etapa. Statistiky jasně ukazují, že asi 75 % závislých, čili většina, svou závislost v průběhu života nakonec překoná,“ doplňuje Nepustil.

Na jaře začne v Brně unikátní kurz recovery koučinku

Společnost Podané ruce, která již od roku 1991 poskytuje komplexní služby v oblasti prevence a léčby závislostí, podporuje vznik a rozvoj sítě recovery koučů v ČR. V této souvislosti se chystá od března 2019 otevřít 120ti hodinový základní vzdělávací program specificky zaměřený na recovery kouče zahrnující sebezkušenost, praktické nácviky, tematické semináře a stáže v rámci sítě drogových a adiktologických služeb.

KONTAKT PRO MÉDIA:

Pavel Nepustil, Ph.D.
Skupina Zotavení Brno

T: 777 916 280
E: nepustil@narativ.cz
www.zotavenibrno.cz

 

Bc. Katarína Kotrasová
Společnost Podané ruce o.p.s.

T: +420 778 744 683
E: kotrasova@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz