Zlínský charitativní koncert obdaroval Podané ruce

Pro Společnost Podané ruce je určena část letošního výtěžku Charitativního novoročního koncertu Zlínského kraje a statutárního města Zlín. Organizace pomáhající lidem se závislostmi získala v pátek 11. ledna 155 tisíc korun od desítky donátorů.

Symbolický šek převzal ředitel Divize odborných služeb ve Zlínském kraji Lukáš Carlos Hrubý. „Peníze použijeme pro tři klíčové služby v regionu – Terénní služby, Centrum komplexní péče a Terapeutické centrum. Abychom mohli v budoucnu výrazně navýšit kapacitu i kvalitu našich služeb, chytáme se koupit vlastní budovu. Tento dar nám k ní pomůže,“ uvedl Hrubý.

Novou budovu chce Společnost Podané ruce získat díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), jehož podmínkou však je pětiprocentní financování z vlastních zdrojů. „Výtěžek tohoto koncertu, respektive dary jednotlivých donátorů, nám významně pomohou uskutečnit tuto zásadní investici ve Zlínském kraji,“ podotkl Hrubý.

Sálem zlínského Kongresového centra zněly rytmy z celého světa. Afriku zastoupil afroband MoNimba, za Mexiko to byli Mariachi Espuelas a Ameriku představil Vocal Overdose Swing. Evropský kontinent se prezentoval skladbami Bedřicha Smetany, Johannese Brahmse nebo Johanna Strausse mladšího v podání Filharmonie Bohuslava Martinů.

Společnost Podané ruce poskytuje všestrannou podporu a účinnou pomoc lidem v náročných životních situacích. Pomáhá jim osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do společnosti. Prostřednictvím čtyř desítek odborných center pečuje o stovky klientů ve třech regionech České republiky – ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji – kde pomáhá uspokojovat společenskou poptávku po sociálních a zdravotnických službách. Organizace nabízí profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež, duševního zdraví, programů penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik.

Seznam donátorů:

PSG Construction, a. s. 
RM GAS, s. r. o.
JAVORNÍK-CZ, s. r. o. 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic, a. s. 
První otrokovická stavební, a. s. 
ČESKÁ ZBROJOVKA GROUP SE 
Lázně Luhačovice, a. s.
Pozemní stavitelství Zlín, a. s.
PTÁČEK – pozemní stavby, s. r. o.
TESCO SW, a. s.