Zlínská centra se na jeden den otevřela všem

Více než třicet lidí dorazilo 11. prosince na Den otevřených dveří Terapeutického centra Společnosti Podané ruce ve Zlínském kraji. Přišli hlavně zástupci úřadů, sociálních, zdravotnických služeb i Anonymních alkoholiků nejen ze Zlína, ale i z Holešova, Otrokovic, Kroměříže, Vizovic, Vsetína, Střílek a Uherského Hradiště. Svůj zájem o problematiku návykového chování projevil také poslanec Marek Novák.

„Návštěvníky zajímala práce s cílovými skupinami obou center, zejména práce s dospívajícími klienty a prohlédli si naše prostory. Bylo zajímavé vzájemně si předat zkušenosti, sdílet různé pohledy na problematiku závislostí a přemýšlet nad další možnou spoluprací,“ uvedla Jarmila Krajčová, vedoucí Centra komplexní péče.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji se věnuje klientům, kteří řeší problematiku návykových látek (nejčastěji alkohol, pervitin, marihuanu, léky či tabák) a jejich blízkým. Centrum komplexní péče se orientuje na nelátkové závislosti a osoby blízké. Nabízí terapie a poradenství (individuální, párové, rodinné), skupinová setkávání pro osoby se závislostí (které je společné i pro klienty Centra komplexní péče) a poskytuje sociální práci.

„Klienti mohou využít služeb dobrovolně, nebo na základě doporučení. Přichází k nám s nejrůznějšími zakázkami, chtějí se poradit ohledně své konzumace, snaží se užívání omezit, dostat pod kontrolu, či abstinovat, po pobytových léčbách jako podporu v doléčování. Všechny poskytované službu, kromě testování návykových látek z moči, jsou bezplatné. Klienti mohou služby využít i anonymně, mlčenlivost je samozřejmostí,“ doplnila Gabriela Kosíková, vedoucí Terapeutického centra ve Zlínském kraji.

Letos oslavilo Terapeutické centrum ve Zlínském kraji pět let provozu. Za celou dobu působení využilo pomoc a podporu přes 800 osob. Pracovníci centra pracují pod pravidelnou supervizí, služba za své působení dvakrát prošla úspěšnou certifikací z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.