Běžíme společně proti předsudkům na Yellow Ribbon Run v Praze

Pracovníci a klienti Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu se 13. června 2018 již potřetí postavili na start závodu Yellow Ribbon Run. Žlutá stužka, kterou si závodníci připínají, symbolizuje návrat bývalých vězňů do společnosti.

„Svou účastí chceme podpořit myšlenku tohoto běhu a lidi, kteří se po výkonu trestu odnětí svobody vracejí do společnosti a potřebují dostat novou šanci,“ říká Mgr. Ondřej Bílý, vedoucí Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu, které již 20 let poskytuje služby odsouzeným a propuštěným lidem, kteří se v důsledku zneužívání nelegálních drog, alkoholu nebo gamblingu dostali do konfliktu se zákonem. Někde v minulosti udělali spoustu chyb, ale nyní vykonali či vykonávají uložený trest a snaží se o nový začátek. „Záleží samozřejmě hlavně na nich, jak na sobě a svém dalším životě budou pracovat, ale na nás ostatních je, abychom vytvářeli podmínky, které jim nový začátek vůbec umožní. Proto jsme moc rádi, že Yellow Ribbon Run upozorňuje na tuto problematiku a bourá předsudky ve společnosti, navíc aktivně přispívá k vytváření pracovních míst, kde propuštěný člověk dostane příležitost na uplatnění,“ dodává Bílý.

Závodu Yellow Ribbon Run se tentokrát z Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu zúčastnily 2 štafety složené z 8 běžců. V první štafetě běželi 2 pracovníci Centra, kteří za klienty dojíždějí přímo do věznic, 1 bývalý klient a 1 aktuální klientka po podmíněném propuštění, která dochází do našeho Probačního programu KOMPAS.

Druhá štafeta je složená ze 2 pracovníků a 2 klientů nového projektu „Odborné sociální poradenství pro osoby po výkonu trestu – KOMPAS“. Tento projekt se zaměřuje na podporu propuštěných lidí a směřuje k dlouhodobému udržení abstinence od návykových látek a řešení sociálních problémů. „Kombinace poradenství, sociální práce, sociálně materiální pomoci a dlouhodobého doprovázení umožňuje našim klientům začít nový život,“ doplňuje Bílý.

Proč žlutá stužka?

Žlutá stužka je již tradičním symbolem návratu bývalých vězňů zpátky do života. Myšlenka vychází ze známé písně Tonyho Orlanda „Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree“, která vypráví příběh muže propuštěného z vězení, který si není jistý, jestli se může vrátit domů. V dopise požádá svoji lásku, aby na starý strom před domem uvázala žlutou stuhu, pokud jej chce zpátky. Po návratu najde strom celý ověšený stužkami.

Poprvé se běh se žlutými stužkami uskutečnil před třinácti lety v Singapuru, kde se v této souvislosti podařilo vytvořit velké množství pracovních míst pro bývalé vězně. U nás jen díky loňskému ročníku vzniklo 290 pracovních míst pro vězně a 93 určených propuštěným vězňům. Práci navíc našli všichni bývalí vězni, kteří se běhu zúčastnili. Více informací o akci najdete na stránkách pořadatele Yellow Ribbon Run.