Výroční zpráva 2021

Třicet let – tak dlouho už Podané ruce fungují. Z neformální svépomocné skupiny čítající několik osob se stala jedna z největších neziskových organizací v České republice s desítkami odborných center zaměřenými na preventivní aktivity, programy pro uživatele drog nebo pro děti a mládež v nízkoprahových centrech. Společnost Podané ruce působí především v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji, vzhledem k povaze některých aktivit však přesahuje i do dalších regionů. Velice efektivně organizace pracuje také v rámci online poradenství a vzdělávacích aktivit. Podané ruce se za uplynulých třicet let natrvalo zapsaly do životů tisíců lidí, kteří se potýkali se závislostmi. Konkrétně v roce 2021 se sociální pracovníci, psychoterapeuti, adiktologové a další odborníci starali o více než 10 800 klientů.

Organizace se stala také důležitým aktérem v boji s pandemií COVID-19. Testování, očkování, ale i vědecké studie o protilátkách představovaly významnou část činnosti Podaných rukou v roce 2021.

Na to jaký byl minulý rok se podrobně můžete podívat v naší výroční zprávě: