Předvánoční setkání Podanek na Šelepce v Brně: Co se povedlo a co nás čeká?

Nové technologie v rámci pomoci uživatelům drog, různé pohledy na téma abstinence, rozšiřování služeb do nových lokalit, participace uživatelů drog, zaměstnávání klientů, ale také zbrusu nové webové stránky organizace. To byla hlavní témata výroční konference Společnosti Podané ruce, která proběhla 6. prosince v Brně na Šelepce.

Letošní konferenci zahájil ředitel Společnosti Jindřich Vobořil, který promluvil o různých přístupech k pomoci závislým nebo o filozofii harm reduction. Přidal také pár zajímavých čísel. Ne každý třeba věděl, že během posledních 11 let u nás klesl počet uživatelů heroinu z 12 000 na 3 500. Do budoucna by si přál, aby se Společnost dál vyvíjela a zůstala v ní vždy odvaha se na svoji práci podívat kriticky.

Vznikající mobilní aplikace zaměřená na pomoc uživatelům drog a lidem bez domova patřila mezi letošní novinky. První verze aplikace bude dostupná v nejbližších dnech. Ředitel IES, Martin Boxan, popsal ve svém příspěvku průběh celého projektu. „Snažíme se udržovat participativní přístup, kdy je uživatel služby od začátku součástí procesu a směr vývoje určuje na základě svých potřeb,“ uvedl. Práce na vývoji a aktualizaci aplikace bude intenzivně pokračovat v následujícím roce.

Zprávy z Olomouckého kraje se nesly v pozitivním duchu. Hovořilo se o významném odlehčení administrativní zátěže vedoucích pracovníků. Zároveň došlo v tomto regionu ke dlouho očekávanému zahájení činnosti NZDM v Hanušovicích, které se od nového roku stane 12. sociální službou Společnosti v kraji. „V oblasti práce s mládeží dále mimo jiné realizujeme na školách preventivní program Hra na hraně se zaměřením na gambling,“ řekl vedoucí oddělení odborných služeb v Olomouckém kraji David Bezdomnikov. Dále se zde podařilo získat celostátní ocenění za realizovaný vězeňský program nebo úspěšně vytvořit tréninková pracovní místa pro tři klienty.

O významný úspěch při propojování zdravotnických a sociálních služeb se přišly podělit pracovnice Poradenského centra v Brně, které se nově podílí na poskytování tolik potřebné nízkoprahové léčby HCV.

Mezi další atraktivní témata patřilo recovery koučování a plánovaný kurz, který by měl zajistit výcvik pro tuto u nás nově vznikající profesi. Recovery kouč neboli průvodce zotavením využívá svou vlastní zkušenost k pomoci druhým. „V rámci systému pomoci závislým se u nás jedná prakticky o úplnou novinku, na některých místech v zahraničí jsou to ale právě recovery koučové, kteří tvoří „první linii“ pomoci pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí,“ uvedl psycholog a terapeut Pavel Nepustil, který je zároveň koordinátorem podpůrné skupiny Zotavení Brno, jejíž členové aspirují na dráhu recovery koučů. V duchu participace se pak nesl i poslední příspěvek s originálním divadelním představením peer pracovníků.