Společnost Podané ruce: Vyjádření k odsouzení manželů Kordysových

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

 Vrchní soud v Olomouci včera, dne 19. října 2022, v odvolacím řízení odsoudil manžele Karolinu a Jaroslawa Kordysovy oba na 8 let nepodmíněně za pořádání neoficiálních terapeutických seancí s použitím ayahuascy, která obsahuje psychedelickou látku DMT. Paní Kordysové tak trest ještě zvýšil z původně navrhovaných 5,5 roku. Tak vysoké tresty za jednání, při kterém nebyl nikdo poškozen nebo zraněn (ba naopak), považujeme za krutý a nespravedlivý projev války proti drogám a proti lidem.

 Látky řazené mezi tzv. klasická psychedelika, kam patří i DMT, jsou podle nejlepších dostupných důkazů psychoaktivní látky s relativně velmi nízkou zdravotní a společenskou škodlivostí. Jsou mnohem méně škodlivé než třeba alkohol, tabák, heroin nebo pervitin. Jejich závislostní potenciál je vlastně nulový. Navíc je zřejmé, že pokud se používají a užívají správně, mají prokazatelnou léčebnou účinnost a obrovský terapeutický potenciál pro celou řadu psychiatrických onemocnění – od léčby deprese, přes léčbu posttraumatické stresové poruchy po např. léčbu závislostí. Jejich zařazení na světový seznam zakázaných látek s vysokou společenskou nebezpečností a omezeným léčebným využitím v r. 1971 byla neospravedlnitelná historická chyba. Navíc, pokud se jejich prohibice přísně vymáhá prostředky trestního práva s vysokými nepodmíněnými tresty, je to neproporcionální a neodpovídá současným poznatkům.

 Kauza Kordysových je typickým příkladem tohoto nesmyslného postupu a přístupu, na které se ukazuje zvrácenost prohibičního režimu dovedeného do krajnosti. Znovu nám hlasitě připomněla, že je potřeba co nejdříve rámec regulace psychoaktivních látek v ČR zásadně reformovat.

Za Společnost Podané ruce můžeme nabídnout expertízu odborné organizace, a případně pomoci zákonodárcům tuto a podobné kauzy přehodnotit z pohledu závislostních rizik s doporučením nastavení správného rámce terapeutické praxe.

 

Společnost Podané ruce o.p.s.

 T: +420 545 247 535

 E: info@podaneruce.cz

 www.podaneruce.cz