Výhody principů harm reduction: Proč je pomoc a podpora lepší než odsouzení?

Společnost Podané ruce pořádala na konci června v Brně na Moravském náměstí vydařenou akci „Jedeme v tom všichni!“ s cílem seznámit veřejnost s nejnovějšími trendy v oblasti prevence a léčby závislostí. Jak se akce návštěvníkům líbila a s jakými dotazy se organizátoři nejčastěji setkávali?

Celá akce vznikla v návaznosti na činnost celosvětového hnutí „Support. Don´t Punish“, které poukazuje na škodlivost represivních přístupů k drogové problematice a zdůrazňuje význam začlenění principů harm reduction do sociálních služeb i státních protidrogových politik. Na první místo tak klade veřejné zdraví, svobodu a lidská práva. Aktivity hnutí, které se z velké části zaměřují na zvyšování informovanosti veřejnosti a médií, vrcholí pravidelně každý rok Mezinárodním dnem proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s lidmi, který připadá na 26. června. V tento den se podobné akce, jako byla ta brněnská, konají po celém světě. Do letošního ročníku se zapojilo 251 měst z 90 zemí světa, celkem proběhlo 267 propagačních akcí.

Pozitivní ohlasy a spousta podnětných diskusí

Na návštěvníky čekalo šest informačních stanovišť a bohatý doprovodný program. Během odpoledne akci navštívily asi dvě stovky lidí. Jedinou komplikaci představovalo počasí, v den akce panovalo extrémní vedro.

Zájemci se mohli na cokoli zeptat přímo pracovníků Společnosti Podané ruce. Ti jsou s lidmi, kteří se potýkají se závislostmi, v každodenním kontaktu. „Častou otázkou bylo, zda distribucí stříkaček nepodporujeme lidi v užívání. Museli jsme objasňovat, že nám primárně nejde o léčbu závislosti nebo směřování klienta k abstinenci, ale o řešení problémů, jako je bydlení, práce a vztahy. Díky ustálení těchto oblastí života, které většina z nás považuje za samozřejmé, získá klient sílu k přemýšlení o své závislosti a chuť s ní něco dělat,“ popsal organizátor akce Filip Dvořák a dodává: „Dalším cílem nízkoprahových programů je pak získání důvěry a navázání klienta na systém služeb. Většinu návštěvníků naše argumenty přesvědčily, nicméně našli se i tací, kteří s námi navzdory všem informacím nesouhlasili.“

Akci kladně hodnotili i pracovníci Magistrátu města Brna

Organizátoři se shodují v tom, že akce měla smysl. Do budoucna plánují pokračovat jak v seznamování veřejnosti s výhodami principů harm reduction, tak v zapojení do aktivit hnutí Support. Don´t Punish. „Neustále za námi chodili lidé, kteří chtěli diskutovat a zajímali se o to, co děláme a proč. Zajímavé pro mě bylo, že jsem se nesetkala s žádnou negativní reakcí na naši práci ani na celou akci. Většina návštěvníků vyzdvihovala potřebnost naší práce,“ říká terénní sociální pracovnice Jitka Němcová, která měla na starosti informační stánek Kontaktního centra a Terénních programů v Brně. „Měla jsem několik opravdu zajímavých rozhovorů. Jeden diskutující třeba zmiňoval, že je podle něj více přínosný striktnější přístup a větší nátlak na klienty kvůli změně jejich životního stylu, zejména pak u mladých lidí. Mluvili jsme o tom, z jakých důvodů my nikoho k ničemu nenabádáme ani netlačíme a proč má takový přístup smysl. Byl to zajímavý dlouhý rozhovor, kdy obě strany respektovaly názor toho druhého,“ dodává Němcová.

Na všechny velmi mile zapůsobila návštěva z Magistrátu města Brna a debata s jeho pracovníky o potřebnosti služeb Společnosti Podané ruce. „Odcházeli příjemně překvapení, jak službu prezentujeme s tím, že by sami byli pro navýšení financí na naši činnost, protože cítí, jak jsou tyto služby důležité,“ popsala své dojmy z akce Diana Šulcová z Terénních programů v Brně.

Zaujaly možnosti drogové prevence v prostředí nočního života

Jeden z informačních stánků se věnoval službě Hard&Smart, která se zaměřuje na prevenci, monitoring a odborné intervence v prostředí nočního života a zábavy. Služba se realizuje přímo na hudebních akcích a cílí na hlavní rizikové faktory, jako je dehydratace, užívání alkoholu a drog, poškození sluchu a další. „Lidé se zajímali o konkrétní podobu realizace programu. Díky tomu, že jsme stánek připravili tak, jak běžně na akcích vypadá, jsme jej dokázali věrně přiblížit. Vybavím si i třicetiminutové rozhovory a diskuse s přesahem k dalším činnostem Společnosti Podané ruce a to považuji za velký úspěch,“ uvedla sociální pracovnice Dana Lišková.

K velmi živým tématům patřilo např. testování drog na „parties“, což je běžné např. v Anglii, kde se drogy anonymně testují přímo na hudebních akcích. Zájemci se tak přibližně do hodiny dozví, jaké konkrétní látky a v jakém množství obsahuje droga, kterou mají v plánu použít. Zkušenosti ukazují, že pokud droga nemá očekávané složení nebo obsahuje nežádoucí příměsi, návštěvník hudební akce ji zpravidla neužije. V případě, že by se objevila nějaká vyloženě nebezpečná látka, je možné rychle reagovat a všechny včas varovat. Organizátoři brněnské akce očekávali, že by tato myšlenka mohla působit kontroverzně, překvapivě se však nenašel nikdo, kdo by v testování nespatřoval přínos. Téma bylo velmi diskutované a návštěvníky naopak často mrzelo, že se u nás na těchto akcích drogy netestují. „Z mého pohledu byla akce skvělá. Moc mě bavilo představovat služby lidem různého věku, studijního nebo profesního zaměření a názorového nastavení, reagovat na jejich postřehy a otázky. A především dostávat činnost SPR do obecného povědomí jako odbornou práci profesionálů tak, jak si zaslouží,“ uzavírá Lišková.

Více fotografií z celé akce naleznete na fb stránce události zde.