V Olomouci připravili vzdělávací kurz, který pomůže k bydlení

Jak různě se dá bydlet, o nájemních smlouvách, ale také o základech hospodaření nebo o zaměstnání jako nejlepší cestě ke kvalitnímu bydlení. To jsou jen některá z témat, kterými se zabývali účastníci nového vzdělávacího semináře zaměřeného na lidi, kteří nemají vlastní bydlení a chtějí složitou životní situaci řešit. Celkem pětidenní setkání absolvovala v průběhu listopadu první skupina klientů z Azylového domu v Drahotuších.

Nový kurz pro lidi, kteří se potýkají s problémy s bydlením, si připravila olomoucká pobočka Společnosti Podané ruce. „Jeho cílem bylo nabídnout klientům souhrnný balík informací, tak aby byli schopni zorientovat se mnohem lépe na trhu s bydlením a v ideálním případě si už uměli poradit sami, bez další naší pomoci,“ říká Jakub Lívanský, metodik a mentor Poradenského centra Na cestě k bydlení.

Kurz se zaměřil na problematiku bydlení, práce či sociálních dávek, obsahoval také kapitolu z občanského práva nebo základy finanční gramotnosti. Navázal na stávající aktivity centra, které měly dosud spíše povahu individuálních konzultací. „Nově jsme přišli s konceptem vzdělávat klienty ve větších skupinách, a především přímo u nich. Po Drahotuších nás čekají podobné akce v Lipníku nad Bečvou a Hranicích,“ dodala Oleksandra Burdová, mentorka projektu.

Kurz Společnost Podané ruce nabízí díky podpoře z evropských zdrojů zdarma. Jeho premiéru absolvovalo sedm klientů z Azylového domu, který provozuje obecně prospěšná společnost ELIM z Hranic na Moravě.

Projekt Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení (registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395) poskytuje podporu osobám a rodinám žijícím v nestandardním bydlení. Klienti projektu získávají znalosti a dovednosti, díky kterým si s podporou mentorů projektu vyhledají byt, zařídí si jej potřebným vybavením, budou umět hospodařit s osobním či rodinným rozpočtem a toto bydlení si dlouhodobě udrží.