Podané ruce nabízejí poradenské zdravotní služby válečným uprchlíkům

Brno, 23. března – Společnost Podané ruce ve středu oficiálně otevřela poradenské zdravotní centrum pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, které vzniklo ve spolupráci se statutárním městem Brno. Zkušební provoz si pracovníci centra vyzkoušeli už o den dříve. Zdravotnický personál zde bude uprchlíkům bezplatně poskytovat základní zdravotní poradenství. Pracoviště bude také nabízet a řešit široké spektrum problémů spojených s válečným traumatem a překotným opuštěním domova. 

Poradenské zdravotní služby nabídne lidem prchajícím před válkou nové centrum Společnosti Podané ruce. Jeho cílem je zajištění potřebné zdravotnické péče, zprostředkování informací uprchlíkům z Ukrajiny a podpora jejich duševního zdraví. Za první dva dny přišlo do centra asi 45 lidí, většina z nich potřebovala psychologickou nebo psychiatrickou pomoc. Dále často sháněli zubaře nebo gynekologa, v tomto případě byli zdravotnickým personálem Podaných rukou odkázáni na konkrétní zařízení, kde mohou vyhledat pomoc.

Momentálně je v České republice asi 300 tisíc osob prchajících před válečným konfliktem na Ukrajině. Tito lidé mohou mít různé zdravotní problémy a mají různé potřeby v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Mohou se také obtížně orientovat v našem systému péče a služeb. Proto chceme uprchlíkům nabídnout základní zdravotní a poradenský servis. Obrátit se na nás mohou i lidé s duševními potížemi spojenými s válečným traumatem a tíživou životní situací, ale také lidé se závislostními problémy, což je hlavní oblast činnosti Společnosti podané ruce. Mimo jiné tím chceme ulevit pohotovostním službám v nemocnicích a dalším zdravotním službám,” řekl vedoucí projektu a ředitel výzkumu a vzdělávání Společnosti Podané ruce Viktor Mravčík.

Na místě je dostupná základní zdravotní diagnostika a konzultace zdravotního stavu pro dospělé i děti, dále psychologická, psychoterapeutická a psychiatrická péče. O pomoc mohou požádat i lidé se závislostmi, kterým můžeme zprostředkovat další služby včetně substituční léčby metadonem. Uprchlíkům nabídneme také služby, které naše organizace provozuje již delší dobu, jako je očkování proti COVID-19 nebo preventivní testování na COVID-19 (antigenní i PCR). K dispozici jsou nejen pediatři, všeobecní lékaři a psychiatři, ale i ukrajinsky mluvící zdravotní poradci. 

Poradenské centrum v Bohémě bude rozcestníkem pro nově příchozí z Ukrajiny, kteří se zatím dostatečně neorientují ve zdravotnických a sociálních službách, které lze v Brně využít. Můžeme s nimi zkonzultovat jejich zdravotní stav, provést jim základní zdravotní diagnostiku a následně je odkázat do dalších zdravotnických služeb. Vzhledem k momentálnímu možnému náporu na zdravotní systém toto bude úlevný a užitečný krok, který pomůže nejen samotným Ukrajincům, ale například i nemocnicím, do kterých chodí často lidé s problémy, které lze vyřešit i mimo nemocnici,“ uvedl Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce.

Centrum se nachází v prostorách bývalé restaurace Bohémy v Janáčkově divadle, kde rovněž funguje velkokapacitní očkovací centrum. To je od poradenského centra odděleno, svůj provoz neukončuje. V parku za Janáčkovým divadlem naše organizace i nadále provádí PCR a antigenní testování. Pro pomoc či radu si do centra mohou Ukrajinští občané přijít v průběhu celého týdne, centrum bude otevřeno vždy na čtyři až pět hodin denně.

Zatím plánujeme nechat poradenské centrum otevřené do konce května tohoto roku, než se doufejme problém zvolní a usadí ve standardním režimu zdravotních služeb. Pokud bude potřeba, jsme připraveni jeho provoz prodloužit,” doplnil Jindřich Vobořil.

Mobilní týmy Společnosti Podané ruce budou stejné služby poskytovat také v místech, kde přebývá větší množství Ukrajinců. Dvakrát týdně budeme například vyjíždět do židenických kasáren. Na místě bude opět přítomen pediatr. Mobilních výjezdů se zúčastní vždy jeden lékař a jeden ukrajinsky mluvící zdravotní poradce. Stejně jako v Bohémě půjde o základní diagnostiku a konzultaci. K dispozici máme také pohotovostní zásobu základních léků,” popsal Mravčík.

Poradenské zdravotní centrum pro uprchlíky z Ukrajiny vzniklo ve spolupráci s městem Brno.  “V Brně se aktuálně nachází asi 20 tisíc ukrajinských uprchlíků, ve velké míře se jedná především o ženy a děti. Naše město je připraveno válečným uprchlíkům maximálně pomoci, s čímž nepochybně souvisí také zajištění dostupné zdravotní péče. Se Společností Podané ruce jsme se na bezplatné výpůjčce prostor bývalé restaurace Bohéma dohodli již minulý rok. Vzniklo zde velkokapacitní očkovací centrum, které využila celá řada Brňanů. Těší nás, že nyní zde vzniká další prospěšný projekt, který si tentokrát klade za cíl pomoci s péči o zdraví lidí prchajících před válkou,” zakončila Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

 

 

 

Poradenské a preventivní centrum pro válečné uprchlíky z Ukrajiny je podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.