Týden zodpovědného hraní (ale také zodpovědného provozování)

Ve dnech 22. – 28. listopadu proběhl celorepublikový projekt Týden zodpovědného hraní. Jeho cílem je především informovat veřejnost o zodpovědném přístupu k sázení, podpořit prevenci i nabídnout pomoc rizikovým hráčům. Partnerem projektu se stala i naše Společnost Podané ruce. Mimo jiné jsme prostřednictvím webového portálu Naberte kurz nabídli možnost on-line konzultací s odborníky, kteří se věnují léčbě a pomoci hazardním hráčům. V rámci projektu proběhla také debata o současné regulaci hazardních her v ČR, které se za nás zúčastnil nově jmenovaný ředitel výzkumu doc. MUDr. Viktor Mravčík Ph.D.

Mezi hlavní diskutovaná témata patřilo zhodnocení aktuálně nastavené regulace hazardních her. Podle diskutujících lze v tomto směru sledovat celkově pozitivní trend, a to zejména od roku 2017, když začal platit nový zákon o hazardních hrách. Pro představu to konkrétně znamená např. výrazné snížení počtu heren a kasin (cca -80%), a také snížení počtu hracích automatů (cca -62%). Dalším důležitým faktorem je dnes Rejstřík vyloučených osob, ve kterém je momentálně zapsáno přibližně 400.000 osob (z toho přibližně 1500 dobrovolně).

Důležitým bodem bylo rovněž téma identifikace potenciálně rizikových hráčů. Vzhledem k povinné registraci hráčů mají provozovatelé k dispozici potřebná data k tomu, aby byli schopni indentifikovat hráče, kteří se ocitají v rizikovém pásmu. Právě téma včasné intervence u osob, u kterých se zdá, že ztrácejí kontrolu nad svým hraním, bylo v debatě označeno za jedno z klíčových. Ochrana hráčů, kteří se ocitají v riziku, je nezbytná, a to i ze strany provozovatelů, kteří by měli zvažovat obchodní, ale i eticko-preventivní stránky své činnosti.

S výhledem do budoucnosti a vzhledem k neustále vyvíjejícim se technologiím a postupně nabíhajícím regulacím se v závěru diskutovalo také o nezbytnosti pravidelného monitoringu této oblasti. Je důležité situaci sledovat a následně komunikovat výsledky na všech úrovních, tj. s odborníky, provozovateli, ale také na úrovni politické, aby případné modifikace opatření byla co nejúčinnější.

A jak vidí budoucnost celého projektu Viktor Mravčík?

„Efektivita tohoto projektu bude záviset na tom, jak budou spolupracovat jednotliví provozovatelé, což byla dosud zásadní překážka takového projektu. Žádný z provozovatelů pochopitelně nechtěl aplikovat omezující opatření samostatně. Ta součinnost je důležitá.“

Záznam celé debaty o současné regulaci hazardních her v České republice můžete sledovat zde.