Model křížového testování nabízí řešení pro další vlnu epidemie

Zvýšené nároky na ochranu a testování pracovníků sociálních služeb se mohou brzy vracet. Takzvané křížové testování, jak ho zorganizovala Společnost Podané ruce v kontaktním centru na Vlhké v Brně, je modelem, který by mohl v případné budoucí vlně epidemie sloužit v sociálním sektoru obecně. Pak by ani v době epidemiologické krize nemusely sociálně-aktivizační či zdravotně-sociální služby zavírat před svými zranitelnými klienty dveře.

Od počátku koronavirové epidemie upozorňuje Společnost Podané ruce na nezbytnost důkladného a průběžného testování pracovníků ve zdravotně-sociálních službách, kteří přicházejí denně do styku s nejohroženějšími skupinami občanů. Vychází při tom z evropských doporučení. Vzhledem k chybějící podpoře státu zajišťuje sociální sektor testování vlastní cestou.

Testovací program v kontaktním centru na Vlhké v Brně, které operativně otevřela Společnost Podané ruce ve spolupráci s městem Brnem, je toho příkladem. Centrum má za sebou jeden měsíc existence. “Většina denních center pro lidi bez domova za nouzového stavu zavřela. Během epidemie se navíc zvýšil počet lidí, kteří nezvládali platit ubytovny, přestože chodí do práce, a ocitli se v podstatě na ulici,“  vysvětluje vznik centra ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Lidé bez domova a terénní sociální pracovníci jsou v době šíření nákazy ohroženou skupinou. Organizace se tedy rozhodla pro jejich plošné testování. Kontaktní centrum na Vlhké ulici se zapojilo do dvouměsíční studie ADI-COVID-19, realizované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Ta sleduje výskyt protilátek mezi klienty, personálem a dobrovolníky. Optimální je každého testovat jednou týdně, RVKPP dodala odpovídající množství krevních testů. Protilátky může mít i ten, kdo už nemoc – třeba bezpříznakově – prodělal dříve. Slinné testy PCR pak odhalí aktuální přítomnost viru v těle a zjistí, kdo je nemocný právě teď. Tento druhý typ testu zajišťuje sama organizace ve spolupráci s vědci ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Masarykovy univerzity. Zpracování PCR testů provádí  výzkumné centrum zdarma, provozovatelé centra tedy museli pouze nakoupit testovací sady.

Evropské monitorovací středisko doporučuje plošnou karanténu v případě, kdy neznáme aktuální čísla o nákaze. Ani život zdravotně-sociálních služeb se nezastaví ani v době nařízené izolace, a proto potřebujeme aplikovat inteligentní, cílenou karanténu na základě skutečných čísel a zmapování infekčnosti.  “Co když není možné personál izolovat do několika týmů? Když mám malý tým a jeden pracovník onemocní na koronavirus, mám zavřít celou službu? Řešení, kdy se týmy pracovníků zavřely a bydlely s klienty v domově seniorů, jde uplatnit jen na chvíli.Pokud se epidemie vrátí s větší silou, zamkneme je snad na půl roku?“ upozorňuje Jindřich Vobořil. Kombinace obou testů je pro sociální služby skutečně praktickým nástrojem.

“Pokud u zaměstnanců zjistíme protilátky, ale negativní aktuální test, můžeme je dva až tři měsíce nasazovat do práce bez nebezpečí, že by onemocněli nebo ohrozili jiné. Pozitivní lidé odejdou do karantény a vrátí se, až nebudou přenašeči a získají protilátky. Tak bude možné udržet sociální služby v chodu,“ vysvětluje Vobořil. „Zastavování ekonomiky a plošná karanténa situaci ohrožených skupin pouze zhoršuje. To není dlouhodobé řešení.“

Takzvané křížové testování realizované v kontaktním centru na Vlhké v Brně je modelem, který by měl být pro případnou budoucí vlnu epidemie uplatněn v sociálních službách obecně. Společnost Podané ruce v kontaktním centru za měsíc provedla 179 testů PCR a v rámci studie ADI-COVID-19 plánuje v brněnské divizi 1500 testů na protilátky v průběhu dvou měsíců. Ze všech realizovaných testů byl zatím jeden pozitivní.

Na testování mohou lidé přispět přes veřejnou sbírku na zdravotnický materiál a podporu snížení rizik přenosu onemocnění COVID-19. Společnost Podané ruce ji provozuje ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s. Za účelem veřejné sbírky vznikl transparentní účet pod názvem Společnost Podané ruce o.p.s. u Fio banky, a.s. Číslo účtu je: 2701786666/2010. Výtěžek veřejné sbírky bude využit k nákupu testerů, ochranného a zdravotnického materiálu pro personál a klienty pečovatelských služeb, asistenčních služeb a služeb sociální prevence.