Kontaktní centrum ve Zlíně: Testy zachytí „neviditelnou“ žloutenku typu C včas

Testování na infekční nemoci, výměna injekčních jehel a informování klientů o bezpečnějším užívání, které poskytují všechny kontaktními centra a terénními programy, jsou nejúčinnějšími metodami k zabránění šíření infekčních onemocnění mezi klienty i běžnou populací. Nitrožilní uživatelé drog jsou skupinou, která je kromě jiných nemocí ohrožena nejvíce žloutenkou typu C (HCV).

Jednou z tradičních služeb terénních programů a v kontaktních centrech po celé České republice je, že klientům nabízí možnost průběžně se testovat na nejrůznější infekční nemoci jako jsou syfilis, HIV nebo hepatitida typu B či C. Kontaktní centrum ve Zlíně není výjimkou. V loňském roce jsme otestovali 34 osob a v roce 2019 to bylo dohromady 45 otestovaných klientů. Letošní rok se v souvislosti s testováním na infekční onemocnění vymyká.

 

Projekt společnosti Gilead chce otestovat většinu nitrožilních uživatelů drog

Stejně jako ostatní drogové nízkoprahové služby Společnosti Podané ruce jsme se i my od 1. července 2021 zapojili do projektu společnosti Gilead, nesoucího název Program podpory nákupu spotřebních prostředků. Tento projekt vznikl mimo jiné jako reakce na akční plán Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České republice 2019-2021. Za cíl si klade otestovat každoročně většinu nitrožilních uživatelů drog, co největší počet zachycených lidí s reaktivním výsledkem následně přivést k nastoupení léčby, a vymýtit tak jádro infekce. Testování se provádí z odebrané kapilární krve a výsledek známe během deseti minut. Test jako takový neprokáže přítomnost samotného viru, ale pouze reaguje na výskyt protilátek v krvi. Proto používáme výrazy reaktivní a nereaktivní.

Od  1. července do 8. listopadu se nám v Kontaktním centru ve Zlíně tímto způsobem povedlo otestovat 52 klientů. Z toho jsme zachytili 6 reaktivních výsledků. Otestování klientů je však pouze prvním krokem k naplnění cíle akčního plánu. Následující fáze je naprosto klíčová, a to sice předání klientů, jejichž test se vyjevil reaktivně, do rukou lékařů. Nejprve jsou odkázáni na primáře infekčního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsou přetestováni z plného krevního odběru. Tyto testy jsou již schopny odhalit samotnou infekci v těle. Pokud PCR test vyjde pozitivně, lékař se poté domlouvá s klientem na následném postupu. Pak už nic nebrání v zahájení léčby, což je cílem celého projektu.

 

Žloutenka typu C je často dlouho bez příznaků

V ČR je odhadován výskyt chronické hepatitidy C asi u 80 tisíc osob, z toho u většiny (cca 60 %) v důsledku injekčního užívání drog. K přenosu může dojít například krevní transfuzí nebo sdílením jehel a ostatního náčiní používaného při aplikaci drog. Jedná se o infekční onemocnění jaterní tkáně, které má inkubační dobu až 160 dní (nejčastěji však kolem 50 dní). Průběh může být asymptomatický a projeví se až po letech například cirhózou jater. Asymptomatická fáze asi v 85 % případů přechází do chronické infekce. Dnes již žloutenka typu C není pro uživatele drog takový strašák jako dříve. Důvodem je především nově používaná bez-interferonová léčba. Ta na rozdíl od terapie interferonové způsobuje jen minimální vedlejší účinky a její úspěšnost se blíží 100 %. Stále však neexistuje žádná účinná vakcína proti hepatitidě typu C. Proto je důležité klienty nízkoprahových center informovat o možnostech testování, a pokud možno je průběžně protestovávat.

Zapojení do projektu Gilead nám umožňuje více motivovat klienty k průběžnému testování. K tomu nám slouží poukázky na nákup libovolného zboží v supermarketech, které poskytujeme jako prémii otestovaným klientům. Díky pravidelnému testování a následné léčbě je možné dosáhnout snížení počtu nakažených na polovinu. Nízkoprahové služby tímto přispívají svou troškou do mlýna při ochraně populace před infekčními nemocemi a zachování veřejného zdraví.

 

Jiří Babic 

Společnost Podané ruce o.p.s.

Kontaktní centrum ve Zlíně

Email: kcentrum.zl@podaneruce.cz