Největší testovací centrum v ČR výrazně omezuje provoz

Brno mělo díky široce dostupnému testování nejlepší ukazatele z celého Česka. V důsledku snížení proplácených cen nelze udržet kvalitní preventivní testování pro Brňany na BVV. Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o zásadním skokovém snížení úhrady za antigenní testování je největší české testovací centrum Společnosti Podané ruce na Brněnském výstavišti nuceno výrazně omezit svůj provoz. 

Jako zdravotnická a sociální organizace používáme od začátku jen kvalitní přístrojově vyhodnocované testy s vysokou citlivostí. Naše organizace denně testuje tisíce lidí na test pointu BVV, a zároveň celé měsíce systematicky testujeme a sledujeme velké instituce, jako je Masarykova Univerzita, ale také Národní divadlo Brno, Dopravní podnik města Brna nebo velké výrobní firmy. Mnoho z těchto firem na začátku mělo vysoké procento nakažených, které se nám většinou podařilo během několika týdnů snížit na minimum až nulu. Naše hypotéza je, že právě díky kvalitnímu preventivnímu a institucionálnímu testování má Brno stále nejnižší promořenost z celé republiky. V důsledku skokového snížení úhrad z 350 Kč na 200 Kč za test ale nejde testování v této formě udržet, protože cena nestačí na pokrytí nákladů.

Ředitel společnosti Jindřich Vobořil říká: “Uvedená situace nás velmi mrzí. Naše organizace stojí za tím, že se v Česku preventivní testování spustilo. Provedli jsme už přes 400 000 testů mezi širokou veřejností, v domovech pro seniory, v kulturních organizacích, ve velkých firmách či na úřadech. Poskytovali jsme vždy individuální odpověď s vysokou přesností, kterou jsme si hned na začátku konfirmovali PCR testy. Lidé mohli díky tomu zodpovědně navštěvovat své blízké, nešířit onemocnění na pracovišti atd. Mám hypotézu, že právě masivní a zároveň kvalitní nabídka těchto testů výrazně pomohlo odskočit v promořenosti i počtům úmrtí od zbytku republiky.” Vobořil dodává: “Samozřejmě bychom mohli nakoupit levné testy. My jsme si ale celou dobu dělali průzkum a vlastní měření kvality testů a netroufáme si jen kvůli ekonomice používat testy, které se pohybují od maximálně 70% citlivosti až pod 40 %. Pracujeme pouze s testy, které mají citlivost nad 90 % a za kterými si můžeme stát, jinak nám to nedává smysl.”

 

Rozsáhlý program kvalitního testování stojí za úspěchem v Brně

Z dat, získaných během testovacího programu Podaných rukou, jednoznačně vyplývá, že testy jsou klíčem k vychytávání a vytrasování infekčních jedinců a snížení incidence. Stojí za dramatickým poklesem počtu nakažených, i díky antigennímu testování ve firmách a institucích. 

Společnost Podané ruce s podporou statutárního města Brna a vědecké instituce CEITEC začala s programem testování nejprve PCR již na jaře loňského roku. Díky včasnému přechodu na antigenní testování v sociálních službách přestali umírat lidé v domovech pro seniory v městě Brně. Od října 2020 zahájilo činnost dodnes největší veřejné testovací centrum v České republice a v rámci test pointů a mobilních týmů otestovala Společnost Podané ruce až 30 000 lidí týdně, tzn. tento test point obsáhl v přepočtu desítky procent obyvatel města Brna. Že bylo rozhodnutí neodkládat masové testování a vsadit na kvalitní testy správné, dokazují koronavirové statistiky Jihomoravského kraje. V rámci těchto čísel je jasné, že významnou roli hraje zásadní nízký počet úmrtí právě v městě Brně, jak je vidět na grafech Ministerstva zdravotnictví ČR a ÚZIS ČR.

 

 

 

Pouze kvalitní testování má smysl

Podstatné je však upozornit, že ne všechny testy na českém trhu – zejména ty levnější – splňují potřebné nároky a parametry. Cestou je tedy používat primárně vysoce kvalitní, byť tedy i logicky o něco dražší varianty testů, jaké nabízí naše odběrová místa a mobilní týmy. Jindřich Vobořil zdůrazňuje: “Naše organizace používá přístrojově vyhodnocované testy od špičkových výrobců z Jižní Koreje, které tím pádem také snižují lidský faktor chybovosti. Při správném nastavení a práci s tzv. anamnestickými údaji téměř nedochází k falešným výsledkům.” Ze studií prováděných ve spolupráci s laboratoří Spadia Lab a.s. vyplývá, že testy využívané společností se svou spolehlivostí blíží PCR testům, jsou však mnohem operativnější (okamžitý výsledek bez velké administrace) a také stále levnější. Další výhodou je menší falešná pozitivita, vzhledem k tomu, že Ag. testy odhalují pouze opravdu infekční jedince. Tyto testy jsou také natolik citlivé, že jsou schopné odhalit i tzv. bezpříznakovou infekci.

Pro Společnost Podané ruce o.p.s. jako nestátní organizaci v oblasti sociální práce není cílem poskytovat testování za účelem zisku, ale za účelem ochrany veřejného zdraví. Jakýkoliv případný výnos z této činnosti musí jít ze zákona automaticky zpět do veřejně prospěšné činnosti. V případě preventivního testování je tedy hlavně nutné získávat co nejkvalitnější odpovědi.  Šetření na úkor kvality je skutečným vyhazováním peněz. Jindřich Vobořil dodává: “Jsme zdravotníci a za naší prací si stojíme. Používali jsme nejkvalitnější dostupné testy, i s tím vědomím, že na levnějších testech by byly příjmy pro naši nevládní organizaci vyšší. Na prvním místě ale máme lidské zdraví a životy. Ani nyní nebudeme postupovat nezodpovědně a testovat daleko méně kvalitními testy kvůli ceně.”

Postupně tedy naše společnost bude omezovat provoz test pointu na BVV. Zároveň bude ale podnikat kroky, abychom někdy v průběhu příštích týdnů mohli získat povolení k přesunu a nabízet alespoň potřebný omezený počet termínů testování na COVID-19 v očkovacím centru v Bohémě v Janáčkově divadle. Zde také bude nově možné nechat si zjistit hladiny protilátek po COVIDu a po očkování.