Terénní služby v  NZDM v  Olomouci: Za dětmi do jejich přirozeného prostředí

Terénní služby v  NZDM v  Olomouci jsou důležitou součástí sociální práce s  mládeží ohroženou sociálním vyloučením s  cílem primární prevence mimo nízkoprahové zařízení. Je to služba pro ty, kteří se do zařízení z  všemožných důvodů nedopraví nebo o službě ani neví. Současně terénní pracovníci navštěvují 4 – 5 lokalit ve městě Olomouc se stále narůstající účastí a pravidelným kontaktem s klienty. Jedná se o sídliště Malého Prince, Hotelový dům, Černou cestu a dva skateparky – Neředín a Baumax. Každá lokalita má svoje specifika a zpravidla svou skupinku klientů, kteří se s  pracovníky pravidelně setkávají. Často se však stává, že klienti dochází i do jiných lokalit mimo jejich bydliště pouze za cílem kontaktu, což tento rok terénní služby velmi posílilo.

 

Posláním Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta. Na základě vztahu s klientem, budovaného na důvěře, poskytujeme sociální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsledků rizikového chování.

 

V  každé lokalitě máme uzavřenou smlouvu s  minimálně dvaceti dětmi, z  toho skoro pokaždé potkáme aspoň deset a aktivně řešíme situační intervence, nabízíme poradenství a hrajeme volnočasové hry. Mimo ty, kteří mají dohodu uzavřenou a pravidelně s nimi pracujeme, potkáváme i tzv. PCSka, potenciální cílovou skupinu dětí a mládeže, s nimiž se setkáme pouze párkrát, službu jim představíme nebo s nimi i nakousneme nějaké problémy, ale poté potenciálního klienta už znovu nevidíme. I to se stává a má velký smysl šířit povědomí služeb také mezi ty, kteří zájem projeví třeba dočasně. Touto formou pak odkazujeme na jiné možné služby, které by dítě mohlo využít nebo potřebovat. 

 

Hlavní náplní terénní práce jsou mimo poradenství a prevence také volnočasové aktivity. Klasického „teréňáka“ proto poznáte tak, že má batoh plný všemožných her a pomůcek, minimálně dva míče v ruce, a ještě k tomu koloběžku, skateboard nebo tenisovou raketu. 

 

Situace pak vypadají takto: na hřišti se pohybuje kolem dvaceti dětí, z toho pět se jich tam mlátí (v horším případě šikana), dalších pět balí cigarety, na další lavičce skupinka holek bavících se o sexu a vztazích, děvče se zjizvenou rukou, co má „nezáměrně“ vyhrnuté rukávy, nebo třeba skupinka malých sourozenců, kteří se hlídají navzájem a rodiče nejsou přítomni.  

„Vždy, když ten magický batoh položím na lavičku v  dané lokalitě, seběhnou se děti a chtějí se do něj podívat. Možná to zní trochu jednoduše, ale je to jedna z  cest, jak se k  mládeži dostat blíž.“  

 

To si jako s  klienty jenom hrajete?

 

V podstatě ano – a zároveň, jak kdy. Chodíme my za dětmi. Chodíme do jejich přirozeného prostředí, tam, kde se nám nejvíce otevřou a kde jsou rádi, že o ně má někdo zájem. Hrajeme s těmi, kteří chtějí, ale třeba i s těmi, kteří stojí opodál mají v ruce cigaretu a my jim nabídneme místo cigarety fotbal nebo společný tanec s hudbou. Díky naší přítomnosti pak tráví daný čas jinak než rizikovým a problémovým chováním.

 

Kontakt udržujeme i online formou nebo telefonní službou. Pár klientů nám samo píše s motivací přestat kouřit, dohnat známky ve škole, zlepšit rodinné vztahy. Nebo třeba nebýt tolik agresivní a prostě nejít na tu domluvenou bitku za panelákem proto, že jsme s agresorem probrali následky jeho chování a nabídli mu podporu v  tom, s čím se v životě skutečně „pere“. Mezi motivační prvky patří i pravidelné akce pořádané nízkoprahovým zařízením, které se může se souhlasem rodičů klient zadarmo a anonymně zúčastnit, seznámit se s jinými klienty, a hlavně zažít i něco trochu jiného, než na co je zvyklý. 

 

 

Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Dolní náměstí 38, Olomouc

Telefon: +420 777 916 286    

Emaill: teren.ol@podaneruce.cz