Lék na deprese i závislosti: Zajímáme se o terapeutický potenciál psychedelik

Brno, 1. únor – Netradiční způsob léčby deprese nabízí svým pacientům psychedelická klinika PSYON v Praze. Jedná se o ketaminem-asistovanou psychoterapii. PSYON je jedinou českou klinikou, která tuto službu nabízí. Ředitelé Společnosti Podané ruce o.p.s. se v PSYONu zúčastnili minulý týden odborné stáže. Cílem návštěvy bylo informovat se o indikacích a praktické aplikaci ketaminu. Se zástupci kliniky diskutovali také o možné spolupráci, díky které by mohli vyzkoušet tuto zatím stále ještě ne zcela standardní léčbu duševních onemocnění v Brně, Olomouci a Zlíně. Zajímali se také o možnosti spolupráce v oblasti léčby závislostí.

Už přes třicet let pomáhá Společnost Podané ruce lidem od závislostí. V prevenci, léčbě i terapii závislostí a dalších přidružených diagnóz postupovala organizace vždy inovativně, i proto se její zástupci rozhodli blíže prozkoumat práci s psychedeliky mimo výzkumný kontext, kterou poskytují odborníci v pražském PSYONu. „Výzkum psychedeliky asistované terapie zažívá v posledních letech bouřlivý rozvoj. Psychedelika se ukazují jako účinná při léčbě řady duševních onemocnění, jako je deprese, posttraumatická stresová porucha nebo léčba závislostí. Mechanismus účinku psychedelik je komplexní a odehrává se na neurobiologické i psycho-spirituální úrovni. Proto je kombinace farmakoterapie psychedeliky kombinována s psychoterapeutickými technikami. Ale to je vlastně případ jakékoliv farmakoterapie psychických nebo závislostních poruch. Vzhledem k tomu, že obecně existuje velmi málo léků pro kauzální léčbu závislosti, představují psychedelika velmi nadějný příslib pro léčbu závislostí v blízké budoucnosti, říká Viktor Mravčík, adiktolog a ředitel Společnosti Podané ruce pro výzkum a vzdělávání.

Zakladatelé PSYONu, kteří na klinice působí jako terapeuti, Filip Tylš a Stanislav Milotinský představili zástupcům adiktologických služeb detaily k průběhu ketaminem-asistované psychoterapie, jenž je aplikována především u diagnóz deprese, a to v případě, že předchozí léčebné pokusy selhaly. Zakladatelé psychedelické kliniky diskutovali se zástupci Společnosti Podané ruce také možné přesahy v oblasti adiktologie.

Psychedelika působí jako nástroj k zesílení některých psychických procesů, při psychedeliky asistované psychoterapii pak umožňují hluboký ponor do nitra až ke kořenům současných problémů. Ty je klient následně schopný s terapeutem bezpečně integrovat do svého příběhu a životního kontextu. Stav rozšířeného vědomí se u ketaminu projevuje snovým až disociativním stavem, který v některých případech graduje až k zážitkům rozpadu ega. Ketamin má mimořádně rychlý antidepresivní účinek, u více než poloviny lidí se projeví již v den podání a trvá v průměru asi pět dní,“ říkají Tylš s Milotinským.

Ketamin se podává většinou jednorázově, případně se jeho podání opakuje v určitém časovém horizontu. V porovnání s klasickými antidepresivy, jejichž účinek nastupuje v řádů týdnů, je nástup účinku prakticky okamžitý. Nevýhodou je délka efektu, který odezní přibližně za týden, s čímž však pracuje psychoterapie, která se snaží z procesu vytěžit maximum.

Zajímalo nás prakticky všechno od a do zet: pro které klienty je terapie vhodná, co se děje s klientem před tím, než započne samotná terapie, jak to celé probíhá, zda vstup do ketaminem asistované terapie ovlivňuje předchozí medikaci klientů. Ptali jsme se i na možnosti využití této terapie při léčbě závislostí,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Společnosti Podané ruce Helena Rampachová.

Lukáš Carlos Hrubý, psycholog, terapeut a odborný ředitel Společnost Podané ruce pro Olomoucký a Zlínský kraj říká o návštěvě následující: „Stále hledáme účinné možnosti léčebných intervencí pro naše klienty. Asistovaná psychoterapie integrující ketaminové sezení představuje zajímavou alternativu, doplnění a rozšířených možné nabídky služeb. Pro Podané ruce to je další z možných výzev.“

Odborné stáže se zúčastnila také ředitelka PSYRES Nadačního fondu pro výzkum psychedelik Vladěna Sobasová, která vnímá možnou navazující spolupráci mezi těmito segmenty pozitivně. “Psychedelické látky v souvislosti s psychoterapií vykazují efektivitu v mnoha oblastech léčby duševního zdraví, závislosti nevyjímaje. Vizí PSYRES je podporovat růst tohoto segmentu v celé možné šíři,” zakončila Sobasová.