V Brně se při léčbě závislostí osvědčily terapeutické skupiny. Tři startují v Terapeutickém centru od září.

Brno, 23. srpna 2018 (Tisková zpráva) – V prostorách Terapeutického centra v Jihomoravském kraji budou od září probíhat tři terapeutické skupiny. Zaměří se na podporu klientů, kteří se potýkají se závislostí svojí, nebo svých blízkých. Klienti tak mohou v bezpečném a důvěrném prostředí mluvit o svých osobních zkušenostech s lidmi, kteří si prošli něčím podobným. Skupiny vedou dva terapeuti a účast na nich je pro klienty bezplatná.

1. Skupina pro rodiče, partnery a blízké

Zahajovací setkání proběhne v pondělí 10. září v 18:00. „Partneři nebo příbuzní jsou v tom často sami a mnohdy neví, jak se k závislosti svých blízkých postavit. Terapeutická skupina může být vhodným prostorem pro sdílení osobních zkušeností účastníků a poskytnutí podpory k tomu, aby náročnou situaci zvládli,“ říká pracovník Kontaktního centra Společnosti Podané ruce Tomáš Nevrkla, který skupinu povede. Naplánovaných je 6 společných setkání vždy jednou za 14 dní.

Máte o účast ve skupině zájem? Ozvěte se Tomášovi Nevrklovi na tel: 775 889 919 nebo na email: nevrkla@podaneruce.cz.

2. Skupina pro hráče, gamblery a sázkaře

Podpůrná terapeutická skupina bude fungovat od září do června a je určena pro klienty, kteří se rozhodli přestat s hraním. „Výhodu skupiny spatřuji především v tom, že do ní dochází lidé, kteří abstinují různě dlouhou dobu, u některých jsou to týdny a u jiných roky, a mám za to, že ti „služebně starší“ mohou dát těm ostatním dobré tipy k tomu, co jim například pomohlo v začátcích abstinence,“ říká psycholog PhDr. Ing. Jan Pokluda, který skupinu již dva roky vede.

Účasti ve skupině předchází vstupní pohovor, na který se můžete objednat u Jana Pokludy na tel.: 775 882 605. Skupina probíhá každé úterý od 18:00 a nastoupit je do ní možné kdykoliv v průběhu roku.

3. Skupina pro uživatele návykových látek

Poslední otevíraná terapeutická skupina je vyhrazena pro uživatele návykových látek, kteří chtějí podporu v abstinenci od užívání drog a alkoholu. Pro účast na skupině je nutné absolvovat vstupní pohovor. Skupina je uzavřená, to znamená, že členové jsou vybráni do skupiny ještě před jejím začátkem a v tomto složení absolvují všechna setkání.

V případě zájmu o účast v této skupině se obracejte na Petru Fialovou na tel.: 775 882 604. Skupina poběží od září do ledna a bude se konat každý čtvrtek od 17:30.

Proč terapeutická skupina?

Jedná se o specifický a účinný nástroj používaný při léčbě a zvládání celé řady psychických obtíží včetně závislostí. Na terapeutických skupinách se setkávají lidé s podobnými problémy, ale s jinými životními příběhy a pohledem na věc. Účastníci zde mohou sdílet své pocity, prožitky i obavy s ostatními a zároveň vidět svoji situaci z více stran, získat nadhled. „Skupinová terapie bývá nápomocná i v případech, kdy chce klient překonat společenský ostych. V oblasti závislostí je také pro klienty užitečné slyšet někoho, kdo byl v podobné situaci jako oni a dokázal si s ní poradit,“ objasňuje Mgr. Šárka Kohoutková, zástupkyně vedoucího Terapeutického centra.

Všechny skupiny budou probíhat v Terapeutickém centru v JMK na ulici Hilleho 5 v Brně.

 

KONTAKT PRO MÉDIA:

Mgr. Miroslav Zachovalý
Vedoucí Terapeutického centra v JMK
Společnost Podané ruce o.p.s.
Hilleho 5, 602 00 Brno
M: +420 773 750 153
E: zachovaly@podaneruce.cz
www. podaneruce.cz

Jarmila Bajerová
PR specialistka
Společnost Podané ruce o.p.s.
M: +420 777 900 956
E: bajerova@podaneruce.cz