Terapeutické centrum ve Zlínském kraji přidává letní skupinu a rozšiřuje služby

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji Společnosti Podané ruce funguje již sedmým rokem a poskytuje odborné sociální poradenství a terapii osobám, které se potýkají s problémem návykových látek. Centrum je osvědčenou, certifikovanou sociální službou, která nabízí ambulantní bezplatnou péči, poskytuje bezpečný prostor a možnost anonymity.

Posláním centra je především motivace a podpora klientů ke změně dosavadního života – aktivních uživatelů nebo klientů usilující o kontrolu návyku či abstinenci, stejně jako podpora těch, kteří již nějaký čas abstinují. Pomáháme vytvořit plány ke zvládání náročných situací, k prevenci relapsu a udržení abstinence. Kromě práce s uživateli nabízíme poradenství a terapii pro osoby blízké, které řeší závislost někoho ze svého okolí. Těm poskytujeme hlavně podporu, poradenství, zprostředkováváme potřebné informace a nabízíme terapii. Ročně pracujeme v Terapeutickém centru s přibližně 300 klienty, se kterými máme průměrně 1400 kontaktů.

Mimo individuální práci s klienty nabízíme podpůrné abstinenční skupiny, koncipované do uzavřených 3-měsíčních běhů. Ve skupinách klienti sdílí své zkušenosti a myšlenky, věnujeme se tématům, jakými jsou např. rozpoznání a zvládání bažení, jednání v rizikových situacích a podobně. Těší nás, že o tyto skupinové aktivity je pravidelně velký zájem, a další běh skupiny otevřeme v září. Během prázdninových měsíců nově nabízíme podpůrnou letní skupinu pro abstinující, která je všem našim klientům otevřena ve Zlíně vždy v pondělí od 16:30 do 18:00. Více informací o ní najdete na našich webových stránkách či na FB. Do budoucna bychom rádi přidali také motivační skupinu pro klienty, kteří jsou na cestě k abstinenci.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji vzniklo v roce 2013, původně jako služba spojená s Centrem komplexní péče. Od 1.1.2017 fungují obě pracoviště samostatně. Zatímco Centrum komplexní péče se zabývá nelátkovými závislostmi, Terapeutické centrum se věnuje uživatelům návykových látek. Nejčastěji se na nás obracejí klienti se závislostí na alkoholu, dále na pervitinu nebo ostatních nealkoholových drogách, THC a tabáku, i lidé s lékovou závislostí.

Od podzimu roku 2019 se centrum přestěhovalo na novou adresu Zlín-Louky. Díky větším prostorám můžeme naše služby rozvíjet a nabízet nové možností kontaktů. Rozšířili jsme pracovní tým, který nyní čítá čtyři pracovnice. Mimo Zlín spravujeme dvě detašovaná pracoviště. V Uherském Hradišti jsme k dispozici od středy do pátku a také zde probíhají podpůrné skupiny. Pracoviště v Kroměříži je klientům otevřené vždy ve čtvrtek pro individuální či párové terapie. Úzce spolupracujeme s ostatními centry Společnosti Podané ruce a s návaznými sociálními službami (OSPOS, PMS, psychiatři…). Více informací a kontakty na terapeuty můžete najít na www.podaneruce.cz či na naší stránce Terapeutické centrum & Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji.

Veronika Častulíková

 

Kontakt:

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Třída Tomáše Bati 202

 763 02 Zlín-Louky

Tel:  +420 775 426 989

Email:  terapie.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji