Studie Společnosti Podané ruce ukazuje, že antigenní testy jsou vysoce spolehlivé

Brno, 16. 11. 2020 – Společnost Podané ruce ve dnech 5. a 6. listopadu realizovala ve svém prvním českém veřejném COVID test pointu na brněnském Výstavišti odbornou studii, která měla porovnávat PCR testy a antigenní testy při souběžném testování na protilátky a strukturovaném dotazníku na anamnézu. Cílem bylo zjistit spolehlivost antigenních testů a navrhnout testovací metodu, která může být následně uplatněna po celé republice. Výsledky studie prokázaly, že antigenní testy jsou vysoce spolehlivou metodou na úrovni PCR. Velmi přesně dokáží odhalit infekčního jedince, což je hlavním smyslem testování.

Na základě provedené studie doporučuje Společnost Podané ruce vládě, aby byla po vzoru Rakouska vytvořena celostátní testovací strategie. Současně také doporučují ministrovi zahraničí, Tomáši Petříčkovi, aby byla metoda antigenního testování zavedena vedle PCR pro přechody hranic a navrhují, aby Česko v této věci iniciovalo debatu v rámci Evropské unie. Studie bude v následujících dnech pokračovat ve spolupráci s Nemocnicí Milosrdných bratří.

Informace o studii:

Hlavním garantem studie je MUDr Jiří Dolák, odborný ředitel Společnosti Podané ruce. Studie byla realizována na vzorku 96 lidí. V 92 případech nastala úplná shoda. Údaje o pozitivitě se rozcházely ve dvou případech, kdy vyšel jako pozitivní jen PCR test, a ve dvou případech, kdy vyšel jako pozitivní antigenní, ale PCR negativní.

Bližší pohled na tyto 2 a 2 případy ale přináší důležité odpovědi:
Ag- a PCR+:

 • Osoba uvedla, že prodělala COVID-19 v říjnu 2020. V době vyšetření bez příznaků. Byly nalezeny pozitivní hladiny IgM i IgG protilátek. Jde pravděpodobně o falešně negativní výsledek Ag s nízkou virémií při doznívající infekci, kdy osoba již není infekční.
 • Osoba uvedla že prodělala COVID-19 v říjnu 2020i, klinické známky COVID-19 mezi 17. a 25. 10, poté bez příznaků. Neuvádí kontakt s COVID-19+. PCR dle informací laboratoře „slabě pozitivní“, IgM i IgG negativní. Jde pravděpodobně o falešně negativní výsledek Ag s nízkou virémií při doznívající infekci, kdy osoba již není infekční.

Ag+ a PCR-:

 • Osoba neuvádí COVID-19 v minulosti, uvádí 1 nespecifický (jiný) příznak, uvádí kontakt s COVID-19+. Hodnota IgM hraniční. Za 5 dní byla testována na Ag znovu s pozitivním výsledkem. Za 6 dnů byla testována na PCR znovu s pozitivním výsledkem Jde pravděpodobně o správný pozitivní výsledek Ag testu a falešně negativní výsledek PCR.
 • Osoba neuvádí COVID-19 v minulosti, s výraznými symptomy (teplota, čich, chuť, zažívací potíže). Neuvádí kontakt s COVID-19+. Pozitivní IgG. Jde pravděpodobně o správný pozitivní výsledek Ag testu a falešně negativní výsledek PCR.

Závěry studie:

 • Diagnostické vlastnosti Ag testu v reálném provozu dosáhly vysokých hodnot: Pravděpodobnost, že při negativním Ag testu je testovaná osoba skutečně negativní (negativní prediktivní hodnota), dosáhla 97,7 %.
 •  Celková správnost Ag testu dosáhla až 97,9 %.
 • Byly nalezeny pouze 2 falešně negativní výsledky, oba u případů velmi pravděpodobně doznívající infekce COVID-19 s nízkou virémií, momentálně asymptomatických.
 • Naopak byly pravděpodobně detekovány 2 případy čerstvě probíhající infekce, které neodhalil PCR test.

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce: “Naše organizace začala s testováním v sociálních službách už před několika měsíci a nyní je zřejmé, že to byla správná cesta. Zařízení, která testují, mají prokazatelně menší výskyt COVIDu. Proto jsme rozjeli před pár dny první český veřejný test point na antigeny a protilátky. Nyní na základě výsledků prvotní studie vidíme, že je testování vysoce spolehlivé a lidem poskytuje maximálně přesnou informaci.”

MUDr. Jiří Dolák, odborný ředitel Společnosti Podané ruce: “Výsledky naší studie jsou ve srovnání s jinými odlišné v tom, že nehodnotíme pouze čistou negativitu a pozitivitu, ale hodnotíme celou škálu informací. Jednak je to informace o přítomnosti protilátek, tím zjistíme, zda už osoba COVID prodělala a vytvořila si dočasnou imunitu. A jednak zjišťujeme krátkým, ale dostatečně obsažným rozhovorem s klientem, zdali má nějaké příznaky, byl v minulosti testován, setkal se s nakaženou osobou a podobně. Teprve souběh těchto dat nám dá celistvý obraz o situaci daného člověka.”

Jiří Dolák: “Odlišné výsledky z PCR a antigenních testů neznamenají, že jedna metoda je lepší než druhá, každá ukazuje něco jiného. Jak je patrno z naší studie i ze zahraničních zkušeností, antigenní testy jsou přesnější v rozpoznání infekčnosti. Když již člověk není infekční, na antigenních testech se ukazuje “správně” jako negativní, ač ho PCR testy vedou jako pozitivního. Budeme to ještě ověřovat na větším vzorku osob, ale data z této studie hovoří jasně – pozitivita na antigenních testech indikuje infekčnost přesněji než pozitivita na PCR.”

Jindřich Vobořil: “Naše hlavní poselství a žádost je, aby stát přistoupil neprodleně k masivnímu PREVENTIVNÍMU testování na antigeny a protilátky, protože bez testování co možná nejširší části populace se během Vánoc, kdy se sjedou rodiny z celé republiky, virus opět rozšíří a v kombinaci s postupným rozvolňováním tu máme v průběhu ledna třetí vlnu. Pouze důsledné testování dokáže udržet situaci pod kontrolou.

Jindřich Vobořil: “Pokud by to například Brňané přijali za své, během pár týdnů je možné otestovat nejméně 100.000 lidí a přenos srazit k nule.”

Jindřich Vobořil: “Klíč k tomu, aby mohla společnost zase normálně žít (do nástupu vakcíny), je v široce dostupném masivním testování a komunitním sebetrasování – když budou mít lidé informace o tom, že mají protilátky a jsou dočasně imunní, nebo že jsou pozitivní, sami to dají vědět i těm, se kterými se potkali. Je možné během velmi krátké doby protestovat miliony lidí a tím v dohledné době snížit výskyt koronaviru k nule.”

Jindřich Vobořil: “Proto jsme státu navrhli a na žádost premiéra dnes ministrovi Blatnému zašleme návrh testovací strategie pro celé Česko. Spočívá v decentralizaci testování, kdy stát pouze stanoví, kolik je kde nutné provést testů, zajistí financování a realizaci nechá na městech a lokálních realizátorech, které si města vyberou/vysoutěží. Po zkušenostech z Brna, kde jsme byli pionýři, se to může všude po republice v dostatečné kapacitě rozběhnout do 14 dnů. Je to jediná šance, jak mít bezpečné Vánoce.”

Kontakty:

Jindřich Vobořil tel. 725805865
Matěj Hollan tel. 774956148

 

Přílohy:
1. Studie Společnosti Podané ruce Pilotní testování SARS-CoV-2 v Brně_2 final
2. Tabulka výstupů z testování
3. Návrh strategie pro celostátní preventivní testování – viz níže.

 

NÁVRH STRATEGIE PRO CELOSTÁTNÍ PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ (autor Matěj Hollan)

 1. A) Strategie samotného testování:                                                                                                                                     
 2. Sběr dat

  Prostřednictvím kombinace Ag, protilátek a amnestických rozhovorů provést co nejmasovější screeningové testování, ze kterého vyjde:

  – kdo si již nemocí prošel a má dočasně protilátky (pozitivní hodnoty)

  – kdo nemocí aktuálně prochází (pozitivní Ag)

  – kdo má symptomy odpovídající COVIDu                                                                                                                              

 3. Intepretace dat

  Na základě kumulativních informací ze screeningového testování doporučení následného postupu (automatizované výstupy, základní info v SMS či osobně, zbytek na webu)                                                                                                  

 4. Tvorba lokálních testovacích strategií

  Na základě zjištění agregovaných z určitých lokalit/pracovišť vzniká místní testovací strategie zahrnující četnost a formu doporučeného testování

 1. B) Prováděcí část
 2. Systém funguje decentralizovaně, tj. samotné testování není zajištěno státem a jeho centrálními složkami
 3. Úkol zajistit testování mají statutární/krajská města a kraje, kterým budou všechny náklady na testování hrazeny z prostředků státního rozpočtu
 4. Na základě propočtu určí hygieny počet test pointů v daných regionech
 5. Formou rychlých zakázek se vysoutěží či jiným způsobem určí pro každý region/test point realizátoři, kteří budou realizovat testování. Realizátor musí zajistit testy dle popsané specifikace a dle stanovené maximální ceny plus místo pro testování dle požadované specifikace.
 6. Stát zajistí centrálně povolení hygieny k realizaci, existuje jednotná pravidla a rozhodovací praxe, hygiena má nařízenu plnou součinnost a povinnost pomoci v realizaci test pointů
 7. Stát pokrývá náklady na nákup testů, finance jdou přes statutární města