StreetArt Jam 2018 je tady! 17. ročník oblíbeného happeningu láká mládež z Blanska na bohatý program

Blansko, 29. srpna 2018 (Tisková zpráva) – V prostorách blanenského skateparku se v sobotu 8. 9. 2018 uskuteční již sedmnáctý ročník happeningu StreetArt Jam 2018. Jedná se o prezentaci výtvarného umění StreetArt – malování na sololitové desky, spojené s reprodukovanou hudbou, vystoupením DJ, skateovými závody, turnajem ve stolním fotbálku a dalšími soutěžemi.

Pro blanenskou mládež tuto akci pořádají NZDM v Blansku (Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko), Sektor 23 a Basstronic soundsystems. Tradičně se akce stane předskokanem celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 24. do 30. září 2018.

StreetArt Jam | 8. 9. 2018 | 13–21 hod. | skatepark Blansko | vstup zdarma

Předchozí ročníky akce se setkaly s velmi pozitivními ohlasy. „Účastníci jsou většinou s programem spokojeni a zůstanou na akci až do konce. Minulý rok se nám mimo plánovaný program v průběhu happeningu představili parkuristé a tento rok očekáváme další podobné neplánované aktivity,“ říká vedoucí NZDM v Blansku Robert Hořava. Klub bude na akci prezentovat svoji činnost, na organizaci se budou podílet bývalí i současní klienti klubu. „Akci nepořádáme z důvodu maximální návštěvnosti, ale pro příjemnou atmosféru, kterou tvoříme komunikací a otevřenými vztahy, stejně jako v klubu. Celkově očekáváme okolo 150 návštěvníků,“ dodává Hořava a zve na StreetArt Jam nejen mládež, ale i jejich rodiče a mladší sourozence. „Děti zde mohou vidět různé způsoby, jak trávit volný čas, mládež si může všechno vyzkoušet a rodiče najdou potřebnou inspiraci, co mohou s dětmi a mládeží dělat. Všichni si v průběhu akce mohou zahrát stolní fotbal, malovat na sololitové desky, zajezdit na bruslích, kopnout do balonu a přitom si zatančit,“ láká Hořava malé i velké návštěvníky.

Blíží se Týden nízkoprahových klubů

Česká asociace streetwork, Nadace Vodafone ČR a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež připravily informační kampaň Týden nízkoprahových klubů. Cílem kampaně je upozornit na práci a význam nízkoprahových zařízení – v jednotlivých regionech se budou odehrávat dny otevřených dveří, divadelní představení, turnaje, koncerty a další akce. Den otevřených dveří v NZDM v Blansku se bude konat 24. září od 13 do 16 hodin.

Více o NZDM v Blansku

Nízkoprahový klub funguje v Blansku již devatenáct let. Je sociální službou pro děti a mládež od 13 do 20 let, kterou zaštiťuje Společnost Podané ruce o.p.s. Nízkoprahový znamená v tomto smyslu dostupný, tedy ničím neodrazující. Nízkoprahové zařízení je chráněný prostor, kde mohou mladí lidé trávit čas, aniž by platili vstupné nebo se museli registrovat. Kromě zábavy tady najdou také odbornou pomoc a podporu při řešení svých problémů. Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat rizika související se způsobem života mladých lidí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí.

Kontakt pro média:

Robert Hořava
Vedoucí NZDM v Blansku (PVC klub)
Společnost Podané ruce o.p.s.
Sadová 2, 678 01 Blansko
M: +420 777 916 283
E: nzdm.blansko@podaneruce.cz
www.pvcklub.podaneruce.cz

Jarmila Bajerová
PR specialistka
Společnost Podané ruce o.p.s.
M: +420 777 900 956
E: bajerova@podaneruce.cz