Odmítáme být součástí politické kampaně extremistických hnutí

Klienti i zdravotníci mobilního vakcinačního týmu naší společnosti se v posledních týdnech potýkají s hrubými, extrémně agresivními a vulgárními útoky kandidátů a stoupenců Volného bloku, kteří se touto lacinou a zároveň nevybíravou politickou provokací snaží zviditelnit na tématu očkování a parazitují na něm.

Společnost Podané ruce o.p.s., která už 30 let provozuje sociální a zdravotní služby, odmítá být součástí politické kampaně tohoto extremistického hnutí. Vyzýváme proto poslance Volného a brněnskou ekonomku a členku Rady České televize Hanu Lipovskou, jednu z lídryň bloku v Pardubickém kraji, kde naše společnost rovněž nabízí službu mobilního očkování, aby od této parazitující kampaně opustili. Uvítáme věcnou slušnou diskusi, parazitovat na aktivitách nevládní organizace ale do politické kampaně nepatří.

Společnost Podané ruce se od počátku pandemické krize snaží nabídnou pomoc ohroženým skupinám obyvatel i široké veřejnosti prostřednictvím postupů, které byly ověřeny jako účinné a fungující. Jako jedna z prvních nestátních organizací nabízela antigenní testování, díky němuž se podařilo ochránit zejména lidi žijící v domovech seniorů. Nyní kromě testování nabízí i vakcinaci- Opět ji prioritně nabízíme nejohroženějším skupinám, a to i prostřednictvím výjezdů do regionů.

Žádáme o zastavení hrubého, agresivního a nevybíravého napadání zdravotníků, lékařů a zdravotních sester!

Právě na těchto výjezdech se setkáváme se skupinou napojenou na Volný blok, která kromě extrémně neslušného a agresivního chování také nebezpečně a neodborně vnucuje našim pacientům zavádějící a lživé informace ohledně údajného bezprostředního a extrémního smrtelného nebezpečí, které má hrozit očkovaným osobám a jejich rodinám. Vnucují jim rovněž dezinformace o skrytém čipování populace a světovém spiknutí. Tímto jednáním se dopouštějí nejen výtržnictví, ale i trestného činu šíření poplašné zprávy, neboť úmyslně rozšiřují nepravdivé informace, které jsou způsobilé svým účinkem vyvolat vážné znepokojení u obyvatelstva. Důsledkem tohoto jednání podezřelých může být zcela zbytečné šíření pandemie prostřednictvím osob, které mohly získat virovou imunitu očkováním, avšak pod vlivem lživých informací svůj záměr změnily a zůstaly bez očkování, a tedy i bez imunity.

Podané ruce zcela respektují rozhodnutí nejít se očkovat, není však spravedlivé vytvářet atmosféru strachu pro zdravotníky, kteří mají za sebou extrémně náročný rok. Hrubé a extrémně vulgární nadávky, výhružky a osočování, že jsou vrazi, považujeme za zcela extremistický způsob jednání. Naši zdravotníci si nejen takové zacházení nezaslouží, ale jedná se také o akt ne vzdálený teroristickým výhrůžkám.

„Velmi nás mrzí, že někteří politici z nedostatku jiných relevantních témat, zneužívají tuto očkovací kampaň a jejím soustavným narušováním se snaží získat laciné politické body,“ uvedl ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil, který se osobně s několika z nich setkal. Skutečnost, že jsou za své aktivity placeni, mu sami potvrdili. „Očkování nabízíme spolu s Diecézní Charitou – křesťanskou organizací. Vzhledem k tomu, že je paní Lipovská veřejně spojena s církví, nerozumím tomu, proč nezabrání nebo alespoň nevyjádří nesouhlas s takto neslušným a dehonestujícím chováním vůči tak významné pomáhající organizaci. Nejde zde přece jen o názorový rozpor, ale i nepřijatelnou a extremistickou formu, jak se k odhodlaným lidem z pomáhajících organizací tito pseudo-demonstranti chovají,” dodává Vobořil.

„S problémy jsme se setkali například ve Vamberku, kde na nás pořvávali, že jsme vrazi, přirovnávali nás k Mengelemu a používali výhružky a extrémně vulgární výrazy. Na přítomnost odpůrců očkování jsme zvyklí, doprovázeli nás po celé Vysočině, tady už jsme ale museli kontaktovat policii,“ doplňuje Kamila Zouharová z mobilního očkovacího týmu.

Společnost Podané ruce o.p.s. prohlašuje, že poskytuje všechny dostupné informace o očkování a plně respektuje právo každé osoby vakcinaci odmítnout. Nikdy jsme na nikoho nečinili žádný nátlak, což se bohužel nedá říci o politických anti-kampaních, které prvky nátlaku velmi často používají. Věříme, že každý občan má právo se svobodně rozhodnout, zda se nechá naočkovat. Proto budeme i přes veškeré obtíže pokračovat v našem mobilním očkování, abychom každému možnost této volby zaručili.