Sto let sociální práce v Přerově slavily i Podané ruce

Dnem sociální práce připomněl magistrát města Přerova stoleté výročí proměny dobročinnosti na profesionální sociální práci. Akce, na které se představily různé neziskové organizace včetně Podaných rukou, sklidila úspěch.

O sociální tématiku ve městě se zajímaly stovky lidí – od studentů středních škol, přes zástupce města, odborníky z dalších organizací až po širokou veřejnost. Společnost Podané ruce prezentovala zejména své nové prostory v Přerově, aby dala najevo, že je v této lokalitě Moravy nově k dispozici. „Představili jsme své služby, především Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, dále projekt Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení, Probační a resocializační program a projekt Replay,“  vyjmenovala za Podané Ruce Veronika Častulíková. Největší zájem o ně projevili studenti speciálních středních škol a odborná veřejnost.

„Jednalo se o první ročník, ale chtěli bychom, aby se tato akce stala tradicí a každoročně se opakovala,“ uvedla Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství. Podle ní město Přerov nyní připravujeme plán rozvoje sociálních služeb na další období a zájem má především o bezdomovce a nízkoprahová centra. Lidé se ale seznamovali se všemi projekty a neziskovými organizacemi.

U zrodu sociální práce stála zakladatelka Českého červeného kříže a dcera prvního prezidenta Alice Masaryková. Součástí přerovského Dne sociální práce byly 24. dubna přednášky i kulturní program, včetně recitálu místní šansoniérky Ireny Kanovské.