Investice do betonu na úkor sociálně vyloučených lidí se Česku vymstí

Jako jeden ze zakládajících členů Asociace organizací v oblasti vězeňství se připojujeme k oficiálnímu stanovisku k vládnímu návrhu změny podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu. Text stanoviska přinášíme zde v plném znění:

Stanovisko AOOV k vládnímu návrhu změny podmínek ESF+

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) zásadně nesouhlasí s vládním návrhem podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu, jehož záměrem je snížit prostředky alokované do oblasti Operačního programu zaměstnanost (OPZ+) o 10 % a zavést povinnou spoluúčast subjektům z řad neziskových organizací ve výši 5%.

Vláda podle AOOV významně podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení a ohrožuje fungování organizací, které poskytují služby ohroženým osobám. Tyto organizace se zaměřují na veřejně prospěšnou činnost a suplují tak v řadě oblastí nečinnost či neefektivní aktivitu státu. Organizace nemají žádné vlastní prostředky, kterými by spolufinancovaly veřejně prospěšné projekty.

AOOV upozorňuje, že snížení prostředků ESF bude mít negativní důsledky pro organizace pracující s dětmi a mladými, s rodinami, osobami se zdravotním postižením či seniory, dále také s lidmi v bytové nouzi, bez přístřeší a dalšími ohroženými skupinami včetně osob vycházejících z vězení.

AOOV v této věci podnikla řadu kroků:

  • vznesla připomínky k vládnímu návrhu financování přes Radu vlády pro NNO
  • odeslala dopis ministryni spravedlnosti Marii Benešové se zdůvodněním svých návrhů a žádostí o podporu v této věci
  • připojila se k výzvě iniciativy Za bydlení, která byla adresována premiérovi Babišovi

Po pátečním jednání na ministerstvu pro místní rozvoj, kterého jsme se zúčastnili spolu s dalšími zástupci iniciativy Za bydlení, je zřejmé, že česká vláda nehodlá vyslyšet naše připomínky a ani se jimi zabývat, a to přesto, že byly podpořeny více než třiceti nevládními neziskovými organizacemi a jsou v souladu s doporučením evropského komisaře Nicolase Schmita.

Kontakt:

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně výboru AOOV

E-mail: kavkova@aoov.cz, Tel: 608 553 825

 

Asociace organizací v oblasti vězeňství vznikla v roce 2019 s cílem spoluvytváření systému, který úspěšně začleňuje lidi po výkonu trestu zpět do běžného života, zohledňuje potřeby obětí a zvyšuje bezpečnost v celé společnosti. Zakládajícími členy jsou: Český helsinský výbor, DP WORK, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH.