Spolupracujeme s projektem E-bezpečí

Navázali jsme spolupráci s certifikovaným projektem E-bezpečí, zaměřeným na prevenci, vzdělávání, výzkum a intervenci spojené s rizikovým chováním na internetu. Realizuje ho Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking a stalking a rizika sociálních sítí. V rámci partnerské spolupráce nabídneme pracovníkům odborné konzultace a vzdělávání v oblasti online závislosti (netolismu), s níž se na horkou linku projektu často obracejí rodiče ohrožených teenagerů. V našich centrech poskytneme následnou podpůrnou péči pro ty klienty, kteří se s riziky závislosti již potýkají. Spolupráce bude probíhat v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji.