Společnost Podané ruce zaštítila konferenci k sociálnímu bydlení

Sedm desítek účastníků z celé republiky přijelo na počátku dubna do Olomouce na konferenci a workshop s názvem Různorodost přístupů k sociálnímu bydlení. Konferenci Olomouckého kraje odborně zaštítila Společnost Podané ruce. Mezi účastníky byli zástupci neziskovek, nemocnic i dětských domovů.

„Bylo evidentní, že téma sociálního bydlení láká, což se projevilo při diskusi. Byli jsme mile překvapeni zájmem ze strany odborné veřejnosti, takže to určitě nebyl poslední workshop, na kterém jsme se podíleli,“ uvedl za Podané ruce Jakub Lívanský, metodik projektu Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení, který na konferenci sklidil úspěch.

A nejen na konferenci. Místo plánovaných 80 klientů za tři roky, má projekt sto za jeden rok. „Čtrnácti klientům jsme pomohli získat adekvátní bydlení, osmnácti jsme vyřešili akutní krizi a pomohli jim s přechodným bydlením. S dalšími udržujeme kontakt a motivujeme je, aby vydrželi na cestě k hledáním nového bydlení,“ popsal Lívanský. Nalézt vhodné bydlení trvá „Podankám“ v Olomouci v průměru tři měsíce.  

O sociálních bytech v Olomouci hovořili za magistrát Michal Majer a Václav Kryl. Nedostatek sociálních bytů v Olomouci vyplývá z celkového poklesu množství bytů v majetku města od roku 2009. Z více než 16 tisíc jich městu zůstalo v roce 2015 jen 1500.  Podle Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2018, kterou vydala Platforma pro sociální bydlení,  je až 54 tisíc českých domácností v bytové nouzi. To představuje 83 tisíc lidí z toho asi dvacet tisíc dětí. Každoročně spadne do bytové nouze přes 11 tisíc domácností.

Vhled do problematiky sociálního bydlení přinesla na konferenci Jitka Modlitbová z ministerstva práce a sociálních věcí, Jan Buka z Charity prezentoval program pro bezdomovce Kde domov můj a David Valouch z platformy Pro sociální bydlení představil Obecný integrovaný systém a ukončování bezdomovectví. Podrobných popis programu Housing First přinesl hlubší náhled na možností řešení problému s bydlením pro lidí ohrožené sociálním vyloučením.

Přínosem workshopu Různorodost přístupů k sociálnímu bydlení bylo předání zkušeností a názorů mezi zástupci poskytovatelů sociálních služeb a samosprávy s neziskovými organizacemi, které své zkušenosti čerpají především z konkrétní práce s klientem. A výsledek? Vzhledem k zájmu o projekt vyjednávají Podané ruce o registraci nové sociální služby, která by pomáhala řešit otázku bydlení i po skončení projektu.

   

Poradenské centrum Na cestě k bydlení funguje pod projektem: Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení a je financován z Evropských fondů.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395