Společnost Podané ruce pomáhá v boji proti koronaviru

Podaná kavárna se aktuálně proměnila v šicí dílnu, ve které dobrovolníci šijí stovky roušek denně. Roušky pak bezplatně předávají těm, kteří je potřebují nejvíce. Společnost Podané ruce se tak připojila k nové platformě Dobro JMK, která mimo jiné sdružuje iniciativy zaměřené na šití a distribuci desinfikovaných látkových roušek.

Díky platformě Dobro JMK, do níž se kromě Společnosti Podané ruce zapojily také iniciativy Šijeme roušky v Brně a Dobro v době korony Brno a JMK, se snáze daří propojovat nabídky pomoci s jejich potenciálními příjemci. Intenzivně se pracuje také na dalším propojování s pomáhajícími organizacemi a obcemi.

Nejen roušky, ale také informační linka nebo pomoc lidem bez domova

Dobro JMK se nezaměřuje pouze na šití a distribuci roušek, zároveň také s pomocí odborníků ze Společnosti Podané ruce provozuje informační linku pomoci 530 33 11 00, kterou můžete využít, pokud si potřebujete s někým promluvit o aktuální situaci nebo vám chybí nějaké informace.

Iniciativy se dále zaměřují na všestrannou pomoc těm nejpotřebnějším. Dobrovolníci pomáhají seniorům a handicapovaným s donáškou potravin nebo desinfekce a s dalšími potřebami. Lidem ve složité situaci nabízejí hlídání dětí, venčení psů a mnohé další formy pomoci. Pro osoby bez domova vznikla např. „bezkontaktní“ sbírka spacáků, karimatek, dek a oděvů.

Chybí lidé, materiál i finance: Připojte se také!

V Brně aktuálně funguje sedm šicích dílen, které shánějí další pomocníky pro výrobu roušek. Další bezmála stovka dobrovolníků šije z domova. Společně denně zvládnou ušít cca 1500 roušek a materiál na šití rychle dochází, organizátoři proto uvítají jakoukoli pomoc. Roušky se šijí ze 100 % bavlny (plátno, trička…). Textilní dary můžete předat ve kterékoli dílně nebo si domluvit jejich odvoz. Na nákup potřebného materiálu na šití můžete také přispět prostřednictvím sbírky Daruj roušku na Darujme.cz nebo přímo na transparentní účet 2701786666/2010.

Více informací o šití roušek v Brně najdete na webu sijemerousky.cz.

Vzkaz od Bolka Polívky

Zlepšete si náladu s Bolkem Polívkou, který předává seniorům instrukce, jak se chovat v době koronavirové krize.

Vznikla Akční skupina sociálních a zdravotnických služeb a dobrovolníků

Iniciativy sdružené v platformě se také zapojily do Akční skupiny sociálních a zdravotnických služeb a dobrovolníků. Skupina propojuje organizace Diecézní charita Brno, Armáda spásy, Společnost Podané ruce, Dobro v době korony, Šijeme roušky a Oblast sociální a zdravotní MČ Brno-střed. Cílem skupiny je propojit spolupráci mezi jednotlivými organizacemi a dobrovolníky. Aktuálně se zaměřila zejména na pomoc lidem bez domova.

Podpořte Sbírku pro sociální služby a jejich uživatele

I přes nastalou situaci se život sociálních služeb nezastavil. Sociální pracovníci nadále zůstávají v první linii, aby poskytli služby a ochránili své klienty, kteří jsou nyní velmi zranitelní. Potýkají se však se zoufalým nedostatkem ochranných prostředků jak pro klienty, tak sami pro sebe. Z tohoto důvodu Společnost Podané ruce a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlašují sbírku COVID 19 – Sbírka pro sociální služby a jejich uživatele. Výtěžek z veřejné sbírky bude sloužit k nákupu ochranných pomůcek, desinfekce, zdravotnického materiálu pro pracovníky v sociálních službách a jejich klienty. Zcela zásadní je také zprotředkovat testování v této ohrožené skupině lidí, a proto sbírka umožní i nákup testerů. Více na darujme.cz.

Podrobnější informace o veřejné sbírce COVID 19 naleznete zde.