Skype návštěvy umožní odsouzeným častější kontakt s blízkými

Jednou z našich důležitých služeb je Práce s klienty v konfliktu se zákonem, sídlící v Olomouci. Poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří se následkem své závislosti na drogách, alkoholu nebo automatech dostali do vězení, a poskytuje jim podporu při návratu do běžného života po propuštění. Pomáhá také jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým. Momentálně působí ve Vazební věznici Olomouc, ve věznici Mírov, Heřmanice, Opava a Ostrov nad Ohří.

Novinkou v jejich práci je chystané využití Skype-návštěvy, společného projektu Asociace organizací v oblasti vězeňství (Společnost Podané ruce je zakládajícím členem asociace) a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.

Co je Skype-návštěva? Projekt vznikl v reakci na epidemickou situaci v ČR a přijatá preventivní opatření proti šíření současné epidemie. V českých věznicích je momentálně kolem 19 tisíc lidí. V době pandemie byly návštěvy, které jsou podle zkušeností zcela zásadní, nemožné. Primárním cílem je proto pomoci lidem ve výkonu trestu udržet a posílit jejich rodinné a sociální vazby, které jsou jedním z předpokladů pro plynulé začlenění do civilní společnosti po propuštění z výkonu trestu.

Kontaktní místa pro online komunikaci pomohou alespoň částečně kompenzovat omezení osobních kontaktů a umožní „Skype-návštěvu“ blízkým osobám odsouzených, které nemají adekvátní techniku nebo znalosti potřebné pro takový způsob komunikace. Možnost takového kontaktu by měla být přínosem rovněž pro ty blízké, kteří z finančních nebo časových důvodů nemohou dojíždět do věznic na osobní návštěvy. 

Aktuálně projekt prošel zkušební fází ve dvou pilotních místech v ČR. Očekáváme, že se v následujících měsících tato nová forma on-line komunikace prostřednictvím kontaktních míst stane přínosným doplňkem k osobním návštěvám vězněných osob, a to i v dobách, kdy na Covid-19 budeme už jenom vzpomínat.

Služba Práce s klienty v konfliktu se zákonem poskytuje poradenství v různých fázích trestního řízení i po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody. Zájemci se na pracovníky programu mohou obrátit prostřednictvím telefonu, emailu, korespondenčně či osobně. Osoby ve výkonu trestu mohou také využít individuální, či skupinové poradenství, a to ve Vazební věznici Olomouc či dále ve věznici Mírov, Heřmanice, Opava a Ostrov nad Ohří.

Služba je certifikovaná, registrovaná a splňuje podmínky pro poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Od roku 2017 má také akreditaci Ministerstva spravedlnosti na program Práce s klienty v konfliktu se zákonem – Probační a resocializační program.