Až šedesát procent seniorů nemá šest měsíců po očkování dost protilátek

Společnost Podané ruce prezentuje první průběžné výsledky dlouhodobého zkoumání protilátek: až šedesát procent očkovaných má po čtyřech a více měsících od očkování negativní hodnoty virus neutralizačních protilátek (nAb), ukazují první průběžné výsledky měření protilátek po očkování Společnosti Podané ruce. Naznačují, že přeočkování třetí dávkou u zranitelných skupin bude v brzké době potřeba, jak organizace upozorňovala již v minulosti. Stejně tak je nutné navýšit kapacity preventivního testování pracovníků i klientů v sociálních službách. Nyní chystají Podané ruce ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a statutárním městem Brno další fázi šetření, v ní se zaměří na laboratorní šetření především buněčné imunity.

Společnost Podané ruce otestovala ve dnech 30. června až 2. července 627 seniorů. Zájemci se mohli přihlásit přes zveřejněný rezervační systém. Po ověření a sběru anamnestických údajů jim byl odebrán vzorek krve na protilátky. Vyšetření protilátek bylo provedeno pomocí testů iChroma™ COVID-19 Ab a iChroma™ COVID-19 nAb. U prvního testu (Ab) uvádí výrobce klinickou spolehlivost 95,8 % a klinickou specificitu 97 %, u druhého (nAb) pak klinickou spolehlivost 91,9 % a klinickou specificitu 100 %. Vyhodnocovány byly protilátky IgG, IgM a nAb. Výsledek testů lidé obdrželi formou SMS. Na email pak dostali manuál, jak výsledné hodnoty interpretovat.

Profesor Petr Husa, přednosta kliniky infekčních chorob FN Brno říká: „Používáme dva různé typy testů tak, aby se maximálně podařilo zachytit protilátkovou odpověď, jednak po prodělané infekci a po vakcinaci. U vybrané skupiny účastníků projektu se testování hladiny protilátek doplní se ještě vyšetřením buněčné imunity. Předpokládá se, že tímto přístupem se získají poznatky, které budou komplexně hodnotit stav imunity k původci onemocnění covid-19 a budou akceptovatelné v široké populaci.”

Ze seniorů, kteří se do měření zapojili, jich bylo 396 mladších 75 let, 231 starších. Nejčastěji byli naočkováni Pfizerem, do šetření jsou ale zahrnuty všechny druhy vakcín, a to dvoudávkové i jednodávkové.

Hlavní zjištění:

  • Hladina protilátek klesá s časem od očkování a s věkem.
  • Pokles protilátek je razantní – až šedesát procent očkovaných má po čtyřech a více měsících od očkování negativní hodnoty.
  • Senioři, kteří prodělali v minulosti onemocnění covid-19 dosahují vyšších hodnot protilátek než ti, co onemocnění neprodělali.
  • Stupeň ochrany se liší i v závislosti na druhu vakcíny – nejhůře vychází Astra Zeneca. Lidem, kteří jsou naočkováni touto vakcínou a covid-19 neprodělali, vychází nejnižší hodnoty.

 

Při šetření se využívalo metody rychlého screeningu tzv. point of care (POC – vyšetření přímo na místě). Tato metoda je schválená jak českými, tak evropskými autoritami. Vzhledem takto výrazným výsledkům, bude pravděpodobně nutné studii rozšířit a u vybrané rizikové skupiny lidí výsledky konfirmovat laboratorními metodami. Předpokládá se však vysoká korelace s danými výsledky.

I přes finanční podporu města Brno hradí studii Společnost Podané ruce převážně sama – vzhledem k blížícímu se podzimu, kdy může vzniknout v sociálních službách složitá situace, se společnost rozhodla na nic nečekat. „V Izraeli nabízí lidem nad šedesát let třetí dávku vakcíny už nyní. A předběžné výsledky našeho šetření rovněž naznačují, že booster shot (posilující dávka) by měl být pro zranitelné skupiny k dispozici již na podzim. Vláda by měla mít preventivní plán především v zařízeních sociálních služeb, kde byl největší počet úmrtí. Přeočkování je samozřejmě způsobem, jak rizikové skupiny ochránit. Zároveň by se místo snižování kapacit pro antigenní testování spíše kapacity nyní měly navyšovat, jak jsem to viděl během své stáže například ve Vídni minulý měsíc,” říká Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce.

Společnost Podané ruce se zároveň pokouší vyvinout vlastní systém mobilního trasování, tedy ne přes telefon, ale pomocí mobilních týmů přímo na místě a za pomoci speciálně vycvičených týmů. „Preventivní opatření jako přeočkování a dostupné testování a trasování jsou samozřejmě mnohem levnější než plošné lockdowny a zároveň výrazně účinnější. Obávám se ale, že bez jasného plánu se zase na podzim budeme divit a tvrdit, že problematický stav nikdo nemohl předpokládat,” dodává Vobořil.

 

Simona Kumpanová Valachovičová, realizátorka studie přibližuje, jak bude šetření pokračovat: „Momentálně řešíme organizační průběh druhého kola odběrů. Všem zúčastněným seniorům se postupně ozveme a nabídneme termín testování.”

Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno dodává: „Charita se jako poskytovatel zdravotních a sociálních služeb dlouhodobě věnuje seniorům nebo lidem, pro které covid-19 představuje vážné riziko. Je pro nás tedy prioritou chránit zdraví našich klientů, pacientů i zaměstnanců. Pokud se odborníci shodnou, že je potřeba seniory přeočkovat třetí dávkou, jsme připraveni spolupracovat. Se společností Podané ruce se ochraně nejzranitelnějších dlouhodobě věnujeme, sledujeme i zkušenosti kolegů v zahraničí a hledáme další možnosti zastavení pandemie mezi rizikovými skupinami.“

Kumpanová zakončuje: „Už výsledky po prvním kole odběrů ukázaly, že je potřeba jednat, navíc čím dál více se ozývají zahraniční média s podobnými výsledky šetření, na jaké upozorňujeme my. Proto se po konzultaci s odborníky vybrala skupina seniorů z prvního kola testování na testy buněčné imunity – tyto testy proběhnou už příští týden v laboratoři SPADIA, která je zabezpečuje.”