Sbírka COVID-19: Starší a ohrožení lidé nemusí skončit na JIP ani v izolaci

Už od jara se sociální pracovníci snaží pomáhat svým zranitelným klientům, kteří jsou nejvíce ohroženi epidemií COVID-19. Aktuálně evidujeme 3 077 klientů a 2 169 zaměstnanců sociálních služeb s koronavirem. Domovy pro seniory nesou nejvyšší podíl na celkovém počtu úmrtí na nákazu. Na tuto situaci reaguje Společnost Podané ruce o.p.s. a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR o. s. sbírkou pro sociální služby a jejich uživatele.

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce, k tomu říká: „Především v domech pro seniory je potřeba zvýšit kapacity testování a zmírnit dopady. Myšlenka je taková, že díky nákupu testovacích analyzátorů na přítomnost viru lze každý den testovat personál, který může nechtěně přinášet infekci do zařízení. Možnost rychlého testování s výsledky za 12 minut lze využít také při podezření mezi klienty a umožnit rychlou selekci nakažených a rychlý začátek léčby.”

 

Senioři jsou nejohroženější skupinou

 V celé EU se domovy pro seniory podílejí na úmrtnosti koronavirových pacientů 30-40 procenty. Česká republika má navíc až desetkrát větší zařízení pro seniory, než je běžné v západních zemích. Počet nakažených se v některých pobytových zařízeních pohybuje v desítkách procent. Šíření COVID-19 může zastavit plošné preventivní testování zaměstnanců, po kterém jsme volali už v jarní vlně jak my, tak národní koordinátor testování. Stejně jako v případě ochranných pomůcek na jaře, i dnes jsou sociální služby odkázány na vzájemnou pomoc a solidaritu veřejnosti.

 

Vybraný půlmilion společnost Sazka zdvojnásobí

Z výtěžku veřejné sbírky nakoupíme oxygenerátory, přenosné analyzátory a testovací sady, ale také další nutné zdravotnické potřeby podle konkrétních požadavků. Budou využity především pro pečovatelské služby, kde se starají o seniory, ale také osoby s postižením či chronicky nemocné. Stejně jako na jaře se hlavním partnerem sbírky stala společnost Sazka, a.s., která poskytla okamžitý příspěvek ve výši 1 000 000 Kč. Společně nyní vyhlašujeme výzvu: pokud se nám podaří vybrat 500 000 Kč, Sazka tuto částku zdvojnásobí. Sbírku může podpořit kdokoliv s vědomím, že každá darovaná koruna nakonec přinese dvojnásobný výtěžek. Přispět je možné přes darovací portál Darujme.cz nebo na transparentní účet pod názvem Společnost Podanéruce, o.ps. u Fio banky, a.s. Číslo účtu je: 2701786666/2010.

Peníze na účet veřejné sbírky je možné zaslat i přes darovací portál Darujme.cz. Přímý link najdete zde.

Pravidla poskytování pomoci a kontaktní e-mail: Sbírka-COVID-19-Pravidla finančního příspěvku.

O využití prostředků ze sbírky operativně rozhoduje koordinační tým složený ze zástupců obou organizací. Vedení sbírky je průběžně kontrolováno ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, kde byla sbírka registrována a bude také finálně vyúčtována po jejím ukončení.

 

Hledání ohnisek nákazy je epidemiologické řešení

Počátkem října jsme začali dovážet a nabídli městu Brnu první analyzátory iChroma 2. Přístroj z Jižní Korey zajistí výsledek do 12 minut, přesnost je přes 90 %. „U pozitivních případů doporučujeme následný PCR test. Ty jsou samozřejmě nejjistější, ale trvají několik hodin a není jich dostatek,“ vysvětluje Jindřich Vobořil výhody zařízení, které má pořizovací náklady kolem 25 tisíc korun a jeden test stojí 300 korun. Analyzátory iChroma 2 ihned odhalily nákazu ve dvou brněnských domovech pro seniory.

Lockdown hasí požár, ale nenabízí trvalé řešení. Starší a ohrožení lidé nemusí skončit na JIP ani v izolaci, která znamená psychické strádání a navíc problém pouze oddálí. „Jedině pravidelným testováním pracovníků sociálních služeb můžeme dosáhnout toho, že o naše blízké budou pečovat zdraví lidé,“ říká Jindřich Vobořil.

 

Společnost Podané ruce o.p.s.

Hilleho 5, 602 00 Brno

T: +420 545 247 535

E: sbirkacovid19@podaneruce.cz