Podané ruce v pravý čas: sbírka na podporu sociálních a zdravotnických služeb

Vyhlašujeme sbírku na podporu lékařských a sociálních služeb Společnosti Podané ruce!

Už 30 let poskytujeme všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Za tu dobu jsme se rozrostli v zavedenou nestátní organizaci s více než 40 centry ve třech krajích České republiky. Každoročně se staráme o zhruba 10 000 klientů a našimi vzdělávacími projde kolem 15 000 dětí. A právě dnes, kdy se společnost vzpamatovává z otřesů koronavirové epidemie a čelí novým výzvám kolem příchodu lidí prchajících před válečným konfliktem, je naše práce potřeba víc než kdy dřív.

Dokázali jsme, že v krizích umíme rychle a efektivně pomáhat – aktivně jsme se zapojili do zvládání pandemie COVID-19 (testování, očkování), po vypuknutí konfliktu na Ukrajině jsme vybudovali poradenské zdravotní centrum pro lidi prchající před válkou. Svoje dlouhodobé zkušeností z odhalování a potírání nákaz využíváme k ochraně veřejného zdraví a minimalizaci rizik. 

Jak můžete podat podat pomocnou ruku vy? I malým darem se společně s námi můžete podílet na úsilí o poskytnutí lékařské, sociální a terapeutické pomoci pro lidi v těžké životní situaci, často na okraji společenského zájmu, a podpořit jejich návrat do produktivního života.

Je vám naše práce sympatická ? Naši veřejnou sbírku můžete podpořit zde.

Srdečně děkujeme!