Kontaktní centrum na Vlhké funguje právě jeden rok

Před rokem zahájila Společnost Podané ruce s podporou města Brna provoz kontaktního centra na Vlhké. Centrum pro lidi bez domova – převážně dlouhodobé rizikové uživatele alkoholu – bylo průkopníkem testování v sociálních službách i programu regulovaného pití. Jen do konce roku 2020 pomohlo více než 700 lidem.

Centrum vzniklo na základě dlouhodobé městské protidrogové strategie, přijaté v r. 2018 minulou koalicí. Tehdy bylo pod náměstkem Matějem Hollanem Podaným rukám zadáno vypracování studie, jak by tzv. „mokrý dům“ inspirovaný holandským přístupem měl vypadat. Akutní situace v loňském roce proces vzniku akcelerovala, především v reakci na šíření koronaviru a mimořádná vládní opatření. Stávající náměstek pro sociální oblast, Robert Kerndl (ODS), dal projektu zelenou a v rekordním čase ho pomohl prosadit.

Jakmile se začal koronavirus komunitně šířit, bylo jasné, že epidemie je obrovskou hrozbou pro lidi bez přístřeší. Postrádají totiž elementární hygienické, sociální a zdravotnické zázemí. “Většina denních center za nouzového stavu zavřela, v ubytovnách se je báli nechávat. Navíc přibylo lidí, kteří ubytovny nezvládali platit, přestože chodí do práce, a ocitli se v podstatě na ulici,“ vysvětluje ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil. “S Diecézní charitou Brno jsme si rozdělili úkoly. Oni vytvořili stanové městečko v Anthroposu a my kontaktní centrum otevřené sedm dní v týdnu.“

 

Základní pomoc, ošetření i motivace ke změně životního stylu

Od 17. dubna 2020 nabízí KC na Vlhké zprostředkované lékařské ošetření a náplň trávení času, bezpečný důvěrný prostor a možnost sdílení zkušeností. „Od humanitární pomoci a prevence šíření COVID-19 mezi lidmi bez domova ke snižování negativních dopadů a rizik, spojených s konzumací alkoholu, snižování denní dávky alkoholu a podpoře na cestě k abstinenci,” charakterizuje spektrum cílů vedoucí centra Vojtěch Dvořák.

Otevření centra zaznamenalo obrovský ohlas. V časech, kdy poskytuje jídlo, se tu obvykle scházelo přes 70 osob. „Od prosince udržujeme aktuální obsazenost na hranici 55 lidí, abychom zamezili shromažďování klientů v okolí,“ vysvětluje Dvořák. Do konce roku 2020 využilo služeb centra 728 jedinečných klientů, převážně mužů, a celkem proběhlo 20 841 návštěv. Studenti z iniciativy Medici na ulici docházejí dvakrát týdně a poskytnou cca 100 jednotlivých lékařských ošetření každý měsíc (okolo 800 ošetření do konce roku 2020). Sprchu využije denně kolem 14 klientů (celkově více než 3 500x).

 

Model plošného testování na Vlhké byl v sociálních službách přelomový

Lidé bez domova a terénní sociální pracovníci jsou v době pandemie ohroženou skupinou. Podané ruce se tedy jako první v republice rozhodly pro jejich plošné testování na COVID-19. “Okamžitě jsme našli způsob, jak je otestovat a vlastně držet v improvizované denní karanténě,” říká Jindřich Vobořil, největší český propagátor preventivního testování ve službách i pro veřejnost. “Velký dík tu patří dobrovolníkům a studentům Fakulty sociálních studií.”

Celkově bylo už do 11. května 2020 provedeno u klientů a pracovníků 186 testů PCR, v listopadu a prosinci jsme pak realizovali kombinované testování Ag a PCR testy. Nyní pravidelně testujeme antigenními testy. Mezi preventivní kroky proti šíření nákazy patří také měření teploty, výměna roušek a dezinfekce rukou. Navázali jsme spolupráci s pracovištěm, které zajišťovalo v případně pozitivních nálezů u klientů následnou péči.

 

Program kontrolovaného pití alkoholu má obrovské výsledky

“Zároveň jsme mohli začít plánovaný program pro lidi, kteří mají problém s alkoholem,” říká vedoucí centra Vojtěch Dvořák. “Zpočátku jsme klientům umožňovali vnášení vlastního alkoholu. S cílem snížit konzumaci a agresivní chování jsme 1. září 2020 spustili program kontrolovaného pití. Klientům jsme podávali regulované množství alkoholu v pravidelných intervalech. Od prosince projekt přešel do další fáze – individuálního plánování podle potřeb klienta.”

“Nejprve jsme přistupovali opatrně, ale program se ukázal jako velmi úspěšný,” doplňuje ředitel Podaných rukou Jindřich Vobořil. “Myslím si, že je to přelomový projekt, který se doufám rozšíří napříč celou ČR, až představíme výsledky výrazného zlepšení, které se s mnohými lidmi podařilo.”

U významné části klientů došlo k výraznému posunu v uvědomování si rizik a negativních dopadů, které nekontrolovaná konzumace alkoholu přináší. To často přispělo nejen ke snížení konzumace, ale i ke zvýšené motivaci abstinovat. Program a služby umožnily navázat dlouhodobý vztah s těmito klienty, což u mnoha z nich podpořilo zlepšení jejich fyzického i psychického zdraví, stabilizaci životní situace a posunu k bydlení.

Ke konci roku 2020 centrum zaměstnávalo 10 lidí na plný úvazek a stále využívá nepostradatelnou pomoc dobrovolníků, včetně tzv. peer pracovníků (lidí s vlastní zkušeností zotavení) ze skupiny Street Support, která tu organizuje výdej potravinových balíčků a ošacení. Centrum navázalo spolupráci se sociálními kurátory, organizacemi Práh Jižní Morava, Renadi, Diecézní charitou Brno a dalšími subjekty pracujícími s cílovou skupinou.

Že se provoz podobných center vyplatí, potvrzují zkušenosti z celého světa. Například v Kanadě funguje přes 20 podobných center spojených i s možností ubytování, první otevírali v roce 2011. Kromě individuální pomoci klientům pomáhají snižovat na ulici počet lidí, kteří jsou často příčinou narušování veřejného pořádku. Význam center v souvislosti s pandemií COVID-19 narůstá, jak potvrzují zkušenosti napříč Evropou. Je skvělé, že město Brno se i v tomto drží aktuálních trendů a reaguje na potřeby regionu a svých obyvatel.