Preventivní programy s „šokovými“ praktikami nefungují. Revolution Train mířící opět do Česka je příkladem škodlivé praxe

Odborníci ze Společnosti Podané ruce se přidávají k aktuálnímu prohlášení Evropské společnosti pro výzkum v oblasti prevence (EUSPR), která označila projekt Revolution Train jako příklad nefunkčního a potenciálně škodlivého přístupu v prevenci závislostí u dětí a mládeže. Speciálně vybavený vlak plný šokujících audiovizuálních prvků přijede tento měsíc také do Česka. Odborníci jeho návštěvu mládeži nedoporučují.

Je bezpečně vědecky ověřeno, že mladí lidé nezačnou brát drogy primárně z důvodu nedostatku informací. Navíc zastrašování pomocí fotografií, filmů i otřesných svědectví bývalých uživatelů drog může mít na určitou skupinu dospívajících paradoxně zcela opačné účinky, než bylo zamýšleno. Pro řadu mladých jsou rizika a různé senzace velmi atraktivní. Atmosféra strachu a nebezpečí, kterou naplno prožijí při návštěvě kontroverzního vlaku, může probudit zájem právě takové rizikové chování vyzkoušet.

Projekt Revolution Train je prvoplánový, navíc pro nevhodně zvolenou cílovou skupinu

„Vlak se zaměřuje na děti od 10 do 17 let. To je příliš velké rozpětí. Děti v těchto letech potřebují rozdílnou intenzitu informací. Pro mladší mohou být v tomto pojetí návodné, pro starší zase neadresné,“ vysvětluje vedoucí Centra prevence v Brně Mgr. Jan Veselý, PhD. Zastrašování odůvodňované zvyšováním povědomí o drogách a závislostech není samo o sobě žádnou vědecky podloženou prevencí, právě naopak. „Takový přístup je neefektivní a vůbec neodpovídá dnešním vědeckým poznatkům. Dětem je zde prezentována jen jedna cesta, a to že vyzkoušet návykové látky automaticky znamená závislost a později bezdomovectví,“ dodává Veselý.

Dnešní moderní preventivní programy musí být schopny pružně reagovat na konkrétní potřeby dětí a mladých lidí. Projekt Revolution Train je z tohoto pohledu naprosto neflexibilní. Navíc není součástí komplexního preventivního působení. „Přijede a odjede bez provázanosti na místní poskytovatele preventivních služeb. S mladými lidmi, kteří jej navštíví, nijak dál nepracuje. Takový projekt již ze své podstaty nemůže mít prakticky žádný skutečný preventivní dopad,“ říká Veselý.

EUSPR vyzývá k odmítnutí škodlivých metod prevence

Ve svém prohlášení EUSPR vyzývá každého s rozhodovací pravomocí o tom, jakými preventivními metodami se bude práce s mládeží realizovat, aby jako kritérium výběru používali vědecké důkazy o jejich účinnosti. Revolution Train jako exemplární příklad škodlivého přístupu a neefektivnosti je navíc jako projekt mimořádně finančně nákladný. „Mladé lidi je třeba během preventivních programů především pozitivně motivovat k bezpečnému a uvědomělému životnímu stylu. K tomu jim musíme předávat pravdivé a komplexní informace. Revolution Train jsem v minulých letech osobně navštívil a byl jsem mimo jiné svědkem toho, kdy lektorka mladým návštěvníkům řekla, že stačí dát si několikrát extázi k tomu, aby skončili někde ve squatu. Taková informace je ryze účelově podaná a určitě není komplexní,“ uzavírá Veselý.

Prohlášení Evropské společnosti pro výzkum v oblasti prevence (EUSPR) naleznete zde.