Jaké to je v práci a jak si ji najít? Projekt Replay nabízí řešení

Tisková zpráva

Strategická hra pro mladé ve věku od 15 do 26 let nabízí příležitost vyzkoušet si, jaké to je najít si vhodnou práci a pomůže i s jejím výběrem. Být rockovým muzikantem, nebo kadeřnicí? Stačí si to vyzkoušet. Jak napsat motivační dopis a chovat se při pohovoru? I s tím pomůže jedinečný projekt Replay Společnosti Podané ruce.

Replay přispívá ke zdravému a plnohodnotnému rozvoji osobnosti a životních šancí, vede k získání znalostí i dovedností nezbytných pro vstup na trh práce. „Projekt je určen pro mladé lidi z Olomouckého kraje ohrožené sociálně-patologickými jevy a sociálním vyloučením. Prostřednictvím pěti aktivit jim pomáhá najít a udržet si zaměstnání a obnovuje jejich zájem o vzdělání,“ uvedl metodik projektu Replay Jakub Lívanský.

Zkus to! Přidej se k nám v Replay…

Zkus to! Přidej se k nám v Replay…

Projekt Replay zaručuje dobrý start!

Strategická hra a workshop, které jsou součástí projektu, přitažlivou formou umožní nácvik komunikace s úřady prostřednictvím fiktivních telefonátů s pracovníky nebo simulace pracovního pohovoru. Také dá prostor pro „ochutnávku“ různých profesí a naučí finanční gramotnosti.

Vzdělávání probíhá skupinovou formou. „Chceme pomocí tréninku rozšířit povědomí mladých lidí o náplni a nárocích vybraných profesí a provozů, ale také je motivovat k seberealizaci v profesní kariéře,“ naznačil metodik Lívanský. Podle něj projekt Replay zahrnuje i podporu účastníků při zprostředkování kontaktu se skutečným zaměstnavatelem či úřadem práce, stejně jako možnost doprovodu na přijímacích pohovorech.

Společnost Podané ruce o.p.s. realizuje Replay v Olomouci, Prostějově, Mohelnici a Zábřehu až do září roku 2020. Zatím se jej zúčastnilo 55 klientů.

 

Informace o projektu Replay:
Replay (Práce hrou) CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358

Všechny aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma a jsou hrazeny z prostředků Evropské unie z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.