Recovery kouč: Prostřednictvím vlastní zkušenosti pomáhá druhým na cestě ze závislosti

Pomoc od těch, kteří si prošli stejným problémem jako my, se jen tak neodmítá. Taková pomoc je totiž často vůbec nejefektivnější. Právě s tímto konceptem pracuje nový projekt Společnosti Podané ruce Podpora participace osob s žitou zkušeností. Projekt si klade za cíl posílení kapacit adiktologických služeb, rozšíření znalostí a kompetencí stávajících pracovníků – peerů a recovery koučů. Jeho součástí budou nejrůznější semináře a výcviky pro peery a recovery kouče, ale také tvorba koncepčních a metodických materiálů, které Společnost Podané ruce poskytne dalším organizacím.

 

Práci s uživateli návykových látek může sociálním pracovníkům komplikovat celá řada překážek, a to jak ze strany klientů, tak služeb. S řešením tohoto problému přichází projekt Společnosti Podané ruce Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb. Ten využívá potenciál lidí, kteří mají sami s užíváním návykových látek zkušenosti. Jedná se například peery či recovery kouče.

Peer je pracovník s vlastní žitou zkušeností. Může jít o člověka aktivně užívajícího návykové látky, ale i abstinenta. S lidmi rizikově užívajícími návykové látky sdílí podobnou sociální či životní situaci, řeší podobné problémy a pohybuje se ve stejném prostředí. Uživatelům poskytují peeři například základní zdravotní ošetření, mění jim injekční materiál či je například doprovází na testování infekčních nemocí a k jejich léčbě.

Peeři jsou v terénu jako doma, mají blízké kontakty s drogovou komunitou. Důvěra mezi peerem a klientem je tak mnohem vyšší než například u sociálního pracovníka, u kterého vždy chvíli trvá, než důvěru s klientem naváže. Peeři mohou sdílet vlastní zkušenosti, dostávají se ke skrytým komunitám uživatelů, kteří běžné služby nenavštěvují,“ řekla sociální pracovnice a vedoucí peerů Společnosti Podané ruce Monika Čtvrtníčková.

Recovery kouč je rovněž člověk s vlastní žitou zkušeností, průvodce na cestě zotavením. Z peer pracovníka se stává člověk recovery koučem tím, že se systematicky učí pracovat se svou zkušeností. Učí se ji používat tak, aby mohl co nejlépe pomoci ostatním lidem v podobné situaci. Zaměřuje se na rozvoj silných stránek, rozvíjí potenciál člověka, věří v jeho vlastní schopnosti.

Cílem projektu je podpora komunity lidí s žitou zkušeností, kteří získají prostřednictvím výcviku a nejrůznějších seminářů potřebné kompetence a dovednosti, aby mohli přispět ke zlepšení situace problémových uživatelů drog. Zapojováním školených peerů a recovery koučů je pak možné posílit stávající kapacity adiktologických služeb,“ uvedl odborný garant a provozní ředitel Společnosti Podané ruce Martin Boxan.

Celkový rozsah výcviku, který Společnost Podané ruce zajistí v rámci projektu budoucím recovery koučům, bude 120 hodin (včetně 40 hodin stáží). Jeho hlavními tématy bude práce s vlastní zkušeností, základy koučování, základy první pomoci či základní orientace v sociálním systému. Účastníkům bude vystaven certifikát s výpisem všech absolvovaných částí školení. Výcvik bude evaluován. Do aktivit směrem k problémovým uživatelům drog budou účastníci zapojováni již v průběhu výcviku.

Výcvik peer pracovníků bude o rozsahu 24 hodin. Hlavními tématy budou základy první pomoci, nenásilná komunikace s klienty, práce s krizí a agresí nebo infekční nemoci. Účastníci opět získají certifikát, výcvik bude rovněž evaluován. „Společnost Podané ruce vytvoří také několik koncepčních materiálů pro zapojení peer pracovníků a recovery koučů do činnosti naší organizace nebo například etický kodex. Vzniknou také metodické materiály, které mohou využít další organizace,“ doplnil Boxan.

 

Peerská komunita Street Support Brno vyměnila za loňský rok 36 tisíc stříkaček

Příkladem dobré praxe je například peerská komunita Street Support Brno Společnosti Podané ruce, která vznikla v roce 2017. Aktuálně skupinu tvoří sedm peerů a koordinátorka Monika Čtvrtníčková. Street Support provozuje krizový šatník na ulici Křenová. „Vydáváme oblečením například lidem bez domova, kteří dochází do Kontaktního centra Vlhká. Lidé nám nosí použité oblečení, které vyřadili ze svých šatníků. Spolupracujeme s Vesnou nebo například divadlem Husa na Provázku. Aktuálně máme velký nedostatek pánského spodního prádla,“ doplnila Čtvrtníčková.

Peeři Podaných rukou se také pravidelně zapojují do akce Ukliďme Česko, pomáhají při organizaci potravinových sbírek. Především se ale věnují výměně harm reduction materiálu (např. jehel). Za minulý rok vyměnili cca 36 tisíc injekčních stříkaček. Street Support Brno také monitoruje lokalitu, komunikuje s uživateli drog, stará se o kontejner na použitý injekční materiál na ulici Tkalcovská. Intenzivně se také věnují tématu přenosných chorob, zejména žloutence typu C. Doprovází uživatele na testy i k léčbě.

Členové Street Support Brno se také podíleli na vývoji mobilní aplikace Čára pro lidi bez domova. V aplikaci se lidé dozví, kde se mohou zadarmo nebo za pár korun osprchovat, najíst, strávit noc nebo si nabít telefon. Čáru tvořili uživatelé pro uživatele. Hojně ji ale využívají i sociální pracovníci,“ zakončil Boxan.

Projekt Podpora participace osob s žitou zkušeností podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

 

Kontakt pro média:

Kristýna Férová

778 776 127

ferova@podaneruce.cz