Volný čas ohrožených dětí, hledání bydlení a práce nebo návrat z vězení

nové služby v Olomouckém kraji

Společnost Podané ruce od července rozšiřuje nabídku svých bezplatných služeb o volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí na území Mohelnicka, Zábřežska a Hanušovicka v Olomouckém kraji. Pro děti bude připravovat aktivity v rámci již fungujících nízkoprahových klubů, ale i v jejich přirozeném prostředí. Zaměří se na smysluplné využití volného času a také na specifickou prevenci v oblasti návykových látek, rizikového sexu mládeže či kyberšikany. Společnost díky projektům také úspěšně pomáhá lidem s hledáním vhodného bydlení, návratem z vězení, získáním kvalifikace a hledáním práce mladým z rizikového prostředí.

Společnost dlouhodobě poskytuje zdravotní a sociální služby v Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském kraji. Věnuje se ohroženým dětem a mládeži, osobám s problémem se závislostmi na drogách či gamblingu. „Díky podpoře Evropské unie můžeme naše služby rozšířit a poskytnout tak bezplatnou odbornou podporu lidem, kteří se ocitají ve složitých situacích ještě ve větším měřítku a v dalších lokalitách než doposud,“ uvedl  zástupce ředitele NZDM v Olomouckém kraji David Bezdomnikov.

Život na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách

Díky dlouhodobé nepříznivé zdravotní situaci, roky jsem trpěla depresemi, jsem opakovaně přišla o bydlení. Několikrát jsem se dostala i do situace, kdy mne pronajímatel vyhodil z bytu díky špatně napsané smlouvě. Moje psycholožka mi poté doporučila návštěvu centra. Společně s mentorkou jsme začaly mou situaci řešit a věci se začaly posouvat rychle dopředu. Pomohla mi najít byt, zkontrolovat nájemní smlouvy a nyní bydlím v malém bytě, který mi mentorka pomohla zařídit. Jsem moc spokojená a dále spolu řešíme možnosti práce, kterou bych mohla vykonávat i přes částečný invalidní důchod,“ řekla o spolupráci klientka Katka.

Rodinám i jednotlivcům na Olomoucku bez trvalého bydlení nebo těm, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách, poskytuje Společnost komplexní podporu. Odborní pracovníci Společnosti pomáhají klientům při hledání nového bydlení, podporují je při jednání s úřady, asistují při kontrole nájemních smluv a dalších dokumentů. Pracují s klienty na zlepšení jejich finanční situace, schopnosti hospodařit s penězi a často řeší i otázku oddlužení. „Často se na nás obracejí lidé v tíživé situaci, kdy náhle přišli o možnost bydlení či trvale žijí v nevyhovujících podmínkách. V rámci individuálních konzultací s klientem poté pracujeme na stabilizaci jejich situace,“ uvedla mentorka projektu Ivana Bařinková. Na projektu Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení organizace bude pracovat až do konce září 2020.

Po návratu z vězení zpátky do běžného života

Lidem ve výkonu trestu nebo před jejich propuštěním společnost pomáhá s návratem do běžného života v Olomouckém a Zlínském kraji v rámci projektu Aby se svoboda nestala celou do konce března roku 2019. „Pracujeme zejména na motivaci klienta, zvýšení kompetencí a získání kvalifikace, díky které získává příležitost zlepšit své postavení na trhu práce. Projekt umožňuje proplácení rekvalifikačních kurzů na míru, řidičských kurzů. Jednou z dalších výhod jsou tréninková místa, kdy můžeme klienta zaměstnat přímo ve společnosti, uvedla Petra Kadlecová, pracovní poradkyně.

Najít si první práci, získat další kvalifikaci a praxi nemusí být složité

„Mladým lidem od 15ti let pomáháme při vstupu na trh práce formou strategické hry, při které jim poutavou formou pomůžeme zorientovat se v nové situaci, získat kvalifikaci či praxi, podpoříme je při vyřízení potřebných dokumentů a v jednání se zaměstnavateli,“ uvedl Jakub Lívanský, metodik Společnosti Podané ruce. Projekt REPLAY, který společnost realizuje do konce léta 2020 v nízkoprahových klubech v Olomouci, Prostějově, Mohelnici a Zábřehu, je zaměřen na sociální začleňování mladých lidí ohrožených sociálně-patologickými jevy a sociálním vyloučením zejména na trhu práce.

Lidé, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách, jsou ve výkonu trestu a chystají se na propuštění z vězení, mladí, ohrožení sociálním vyloučením, mohou naše bezplatné služby využít velmi jednoduše. Stačí kontaktovat některé z center Společnosti Podané ruce. „Kromě našich služeb a zmíněných projektů realizujeme také další komplexní programy určené mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením, posílili jsme pracovní týmy, které pracují v sociálně vyloučených lokalitách v Jihomoravském kraji. V nedávné době jsme zrekonstruovali prostory Terapeutické komunity Podcestný mlýn, kde poté došlo k navýšení kapacity klientů. K pobytové léčbě bude nyní možné přijímat i rodiče s dětmi. Dlouhodobě také působíme i mimo Českou republiku, konkrétně v Afghanistánu, kde místním organizacím pomáháme s drogovou prevencí a spolupracujeme na vytvoření protidrogové strategie. Intenzivně také připravujeme projekt, který je zaměřen na snižování rizik gamblingu,“ uzavřel téma projektů odborný ředitel Lukáš Carlos Hrubý.

Informace o projektech, které realizujeme v Olomouckém kraji, naleznete zde:

Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006395
Aby se svoboda nestala celou CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004108
REPLAY (Práce hrou) CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006358

Všechny aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma a jsou hrazeny z prostředků Evropské unie z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Další projekty Společnosti Podané ruce v Jihomoravském a Zlínském kraji naleznete zde.