Jedinečný projekt pomůže hráčům a sázkařům

Společnost Podané ruce odstartovala projekt zaměřený na služby pro hráče. V Česku prozatím neexistuje jedno místo, kde by si lidé mohli vyhledat všechny potřebné informace související s hráčstvím, gamblingem a závislostmi, a zároveň měli možnost okamžitě spojit s odborníkem, který je připraven pomoci. Právě tohle projekt HRaní změní.

Jeho cílem je vytvořit sadu online nástrojů určenou lidem, kteří se potýkají s návykovým chováním v souvislosti s hraním – ať už se jedná o hraní v „klasických“ hernách či kasinech anebo o stále populárnější online hraní či sázení.

Součástí projektu je vznik informačně bohatého portálu a vytvoření sady interaktivních nástrojů k přímému kontaktu s odborníky. Půjde především o non-stop telefonní linku, živý chat nebo webový diskusní park,“ řekl Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel Společnosti Podané ruce a hlavní řešitel projektu. Lidé ohrožení závislostí i jejich blízcí budou moci pomoc vyhledat i přes populární komunikační platformy, jako jsou WhatApp nebo Facebook Messenger.

E-terén a aplikace, která pohlídá rozpočet

Odborníci z největší moravské organizace zaměřené na návykové chování budou potenciálně ohrožené osoby také aktivně vyhledávat v online terénu. „Máme vytipované webové stránky, portály a servery, kam tito lidé chodí. Budeme se jim zde snažit říct o našich službách a nabídnout jim pomoc, pokud ji budou potřebovat. S podobným přístupem máme mnohaletou zkušenost v případě terénní práce s drogově závislými. Toto je analogická služba, ale ve zcela nových podmínkách online světa,“ upozorňuje Lukáš Hrubý.

Specifickým produktem, který díky projektu vznikne, je aplikace pro mobilní telefony. Lidem, kteří hrají, nabídne možnost aktivně kontrolovat dvě klíčové věci – čas strávený v herně nebo na síti a peníze, které sázkami utratí. „Do aplikace proto zabudujeme jednoduchý hlídač času stráveného hraním i nástroje související se strukturou vlastního rozpočtu, nebo jak je dnes populární říkat finanční gramotností,“ upozornil Hrubý.

Společnost Podané ruce si potřebnost projektu a vytvoření zatím chybějících nástrojů uvědomila v souvislosti s postupnou restrikcí „kamenných“ heren a kasin. „Je evidentní, že hráči sice zmizeli z kasin a od výherních terminálů v hospodách a restauracích, ale část z nich se přesunula do online prostředí. To navíc přitáhlo zcela novou skupinu hráčů, kteří by do klasických heren nejspíš nikdy nezavítali. Nová situace má svoje specifika, na která musíme umět zareagovat,“ shrnuje Hrubý.

Projekt „HRaní“ (Harm reduction v prostředí hazardu) je financován z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007714. Společnost Podané ruce jej uskutečňuje od 1. ledna 2019 a jeho aktivity budou pokračovat až do 31. prosince 2020.