Nový projekt Drug Free Brno předchází závislostem u mládeže

Centrum prevence v Brně spustilo od ledna 2018 nový projekt Drug Free Brno zaměřený mimo jiné na prevenci nejrůznějších typů závislostí u mladistvých. V rámci projektu nabízí programy pro školy a jiné kolektivy, víkendové pobyty pro vybrané skupiny nebo individuální poradenství. Pro mládež ve věku 15 až 19 let jsou všechny služby v rámci projektu zcela zdarma.

Projekt Drug Free Brno má za cíl především minimalizaci zdravotních a společenských rizik souvisejících s užíváním návykových látek nebo hazardním hráčstvím. Všímá si také problémů se vztahy v kolektivu, šikanou apod. Projekt se zaměřuje jak na závislosti látkové (cigarety, alkohol, drogy), tak nelátkové (gambling, netolismus). Do programu spadají vzdělávací aktivity pro rodiny a jednotlivce, díky kterým se účastníci naučí rozpoznat základní příznaky společensky rizikových jevů. Získají také informace o možnostech pomoci osobám, které užívají návykové látky, jsou oběti šikany apod. Poradenství v rámci projektu je určeno i rodinám, kterým mohou odborníci z Centra prevence pomoci v otázkách souvisejících s užíváním návykových látek u dětí i dospělých. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Prevence u mladistvých funguje, osvědčily se zážitkové metody

Centrum prevence v Brně působí v rámci Společnosti Podané ruce již téměř 25 let. Jeho činnost znají především žáci základních a středních škol. Jen loni prošlo preventivními programy Centra 16 500 dětí a mladistvých z Brna a Jihomoravského kraje. „Dlouhodobě se ukazuje, že kvalitní a atraktivní programy primární prevence, které naše Centrum nabízí, přinášejí pod vedením zkušených odborníků reálnou možnost, jak snížit riziko vzniku závislostí a dalšího společensky rizikového chování u mládeže,“ říká vedoucí Centra prevence v Brně Mgr. Jan Veselý, PhD.

V rámci projektu Drug Free Brno obohatila nabídku programů primární prevence také jedna žádaná novinka. Vybrané skupiny mládeže se mohou bezplatně zúčastnit atraktivních víkendových pobytů. Zájemci stráví jeden víkend v Brně a jeden na cestách. Navíc si s sebou mohou vzít svého kamaráda. V neformálním prostředí pod dohledem zkušených lektorů si účastníci na chvíli odpočinou od problémů spojených s jejich životní situací. Díky připravenému zážitkovému programu se dozví spoustu důležitých informací, které jim pomohou se zorientovat v problematice závislostí a souvisejících tématech. Během diskusí se pak mohou bez obav ptát na otázky, které je zajímají.

Školy, jednotlivci i rodiny se zájmem o podrobnější informace, účast na preventivním programu, poradenství nebo pobytu, se mohou obracet na tel. 775 436 648 nebo na email dfb@podaneruce.cz.