Program Hard&Smart mezi prvními upozorňoval na nebezpečné náhražky konopí

Když se v září na Ostravsku mezi uživateli návykových látek rozšířily nebezpečné syntetické kanabinoidy, byly to právě terénní pracovníci programu Hard&Smart, kteří se mezi prvními vydali do ulic, aby varovali potenciální uživatele před hrozícím rizikem. Informace se tak podařilo rychle předat více než dvěma stovkám lidí.

Na výskyt psychotropní látky, která může zejména v kombinaci s alkoholem zabíjet, upozornili policisté veřejnost poprvé 11. září 2018 po prvním úmrtí, a případů intoxikovaných rychle přibývalo. Počet zjištěných otrav se nakonec zastavil na číslu 23, dva lidé zemřeli. Tým terénního programu Hard&Smart Společnosti Podané ruce, který se zaměřuje na rizikové faktory nočního života a zábavy, byl jednou z prvních terénních služeb, která na zvýšené riziko urychleně reagovala. „O výskytu nebezpečné drogy jsme se jako většina odborníků dozvěděli z médií a ihned připravili mimořádné noční pochůzky v Ostravě,“ řekl vedoucí programu Otakar Veselý. Tým Hard&Smart tak zvýšil informovanost v rámci populace potenciálních uživatelů a osob ohrožených užíváním a pomohl ochránit desítky dalších životů.

Mladí lidé bez domova patří mezi nejohroženější skupiny

Jedna z nočních terénní pochůzek se zaměřila na centrum města, Stodolní ulici a podniky, kde se scházejí hlavně lidé mladší věkové kategorie. Pracovníci aktivně oslovovali a poradili také lidem bez přístřeší. „Tyto skupiny jsme vyhodnotili jako nejrizikovější. V jednom případě jsme mluvili s mladým mužem bez domova, který popsal vlastní zkušenost s inkriminovanou drogou. Udělalo se mu po ní velmi zle, vážnějším následkům se vyhnul pravděpodobně proto, že při užití drogy nebyl opilý. Právě alkohol sehrál zásadní úlohu při obou úmrtích,“ dodává Veselý. Vzhledem k tomu, že se droga hojně šířila mezi sociálně slabými, při další pochůzce se pracovníci vydali i do dalších čtvrtí města a okolí ubytoven.

Týmu Hard&Smart se během mimořádných terénních pochůzek podařilo informovat celkem 208 potenciálně ohrožených lidí, které upozornili na nebezpečné syntetické kanabinoidy, ale také poučili o rizicích kombinací alkoholu a drog a o zásadách bezpečnějšího užívání. Za oba dva dny proběhly také čtyři desítky individuálních poradenství.

Syntetické kanabinoidy jsou toxické a nikdo neví, co vše mohou obsahovat

Hard&Smart pomáhá bavit se bezpečněji

Hard&Smart pomáhá bavit se bezpečněji

Vysoká konzumace alkoholu a drog je stále problémem českých festivalů

Umělá náhražka konopí pod názvem „spice“ se poprvé objevila na britském trhu v roce 2004 a různé varianty se rozšířily do dalších evropských zemí. Po zjištění, že kanabinoidy jsou vysoce toxické a jejich účinek je mohutnější než u marihuany, byly tyto psychotropní látky v řadě zemí zakázány. Stále se však objevují nové varianty. Nebezpečná droga se většinou aplikuje na sušenou rostlinnou hmotu. Pak se podobá drcenému konopí nebo koření a stejně jako tyto rostlinné látky se kouří. Substance se mohou vyskytovat i v krystalické podobě, a mohou tak být zaměňovány za drogy jako metamfetamin či extáze. Výrazné zdravotní problémy způsobují především v kombinaci s alkoholem.

Hard&Smart je ojedinělým terénním projektem v prostředí klubového života 

Program Hard&Smart je u nás svého druhu jedinou podobně komplexní službou. Přitom v západní Evropě je na podobné aktivity dlouhodobě kladen velký důraz. Služba působí hlavně v Brně, ale také v dalších regionech a na festivalech v celé ČR. Cílem programu je v nejširším slova smyslu zmírňovat rizika spojená s nočním životem a zábavou, a vytvořit tak bezpečnější prostředí pro návštěvníky nočních akcí. Nabízí prevenci, monitoring a odborné intervence v prostředí hudebních festivalů i nočních klubů. Pracovníci programu mají v případě výskytu nebezpečných látek jedinečnou možnost rychle reagovat a zasáhnout, vzhledem k tomu, že se pohybují přímo v prostředí, kde se takové látky nejčastěji objevují.