Připojujeme se ke kampani Evropský testovací týden 2019

Společnost Podané ruce, o.p.s.,  se v Olomouckém kraji připojí k Evropskému testovacímu týdnu 2019 rozšířenou nabídkou testovacích služeb. Kampaň probíhá 22. – 29. listopadu 2019 v mnoha státech Evropy s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné anonymní testování a zavčas odhalit počátky případné infekce. Je to právě včasné odhalení, které může zabránit nákaze dalších osob, a díky němuž je možno zavčas zahájit léčbu infekcí, které by jinak mohly končit smrtí. Léčba výrazně přispívá ke zlepšení kvality života – čím dříve je infekce odhalena, tím lépe organismus na léčbu reaguje a předchází se tak těžkému průběhu onemocnění.

Testovat budou vyškolení pracovníci Kontaktního centra v Olomouci a Terénních programů v Olomouci a na Šumpersku. Bezplatné anonymní testování nabídneme kromě Olomouce také v řadě měst a obcí regionu. Celá procedura zabere 20 – 30 min, včetně předání informací o daných onemocněních a sdělení výsledku.

Kdy a kde se nechat otestovat:

Čtvrtek           21.11.2019

Olomouc         (KC v Olomouci, Sokolská 48)                               13 – 17            tel. 778 411 689

Uničov             (NDC Schod, Šternberská 497)                             14:30 – 16:30  tel. 776 778 263

Zábřeh             (NZDM v Zábřehu, Postřelmovská 1a)                  16 – 18            tel. 777 720 227

Pondělí          25.11.2019  

Olomouc         (KC v Olomouci, Sokolská 48)                               13 – 17            tel. 778 411 689

Úterý              26.11.2019

Olomouc         (KC v Olomouci, Sokolská 48)                               13 – 17            tel. 778 411 689

Šternberk        (Dvorská 13 – naproti sportovní haly)                    14 – 16            tel. 776 778 263

Mohelnice       (NZDM v Mohelnici, Zámecká 19/11)                     16 – 18            tel. 777 720 227

Středa           27.11.2018

Olomouc         (KC v Olomouci, Sokolská 48)                                 13 – 15             tel. 778 411 689

Hanušovice     (Terénní auto před vlakovým nádražím)                 13 – 15            tel. 777 720 227

Libina              (Terénní auto za obchodním domem)                     15:30 – 17:30  tel. 777 720 227

V Hanušovicích a v Libině budeme testovat v terénní dodávce, v případě větší diskrétnosti je možné se s terénními pracovníky domluvit na jiném místě, případně za vámi mohou přijít i domů.

Rádi bychom tímto způsobem oslovili uživatele návykových látek, jejich rodiny a blízké i veřejnost, kteří naše služby neznají či o možnosti bezplatného, anonymního testování nevědí. Reagujeme tak na informace, že v České republice dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV, přestože mezi injekčními uživateli drog zůstává také díky programům harm reduction trvale nízký. Testování na HIV je jedním ze základních nástrojů prevence a pomáhá odhalit včasná stadia infekce, zajistit úspěšnou léčbu a zamezit šíření infekce. Nedílnou součástí naší práce je šířit osvětu k tématu infekčních onemocnění, a to nejen ve specifické cílové skupině uživatelů drog, ale také mezi širokou veřejností. 

Posláním Kontaktního centra v Olomouci je poskytovat na území města a jeho okolí spektrum sociálních a adiktologických služeb uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním nebo se již rizikově chovají. Obsahem naší práce je podporovat a motivovat uživatele služby ke změně životního stylu s výhledem abstinence a snaha o jeho znovuzapojení do běžného způsobu života. Úkolem našich služeb je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek.

Terénní služby poskytujeme ve městech Olomouc, Uničov, Šternberk, Litovel, Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice, Libina, Postřelmov a dalších obcích. Celkem tak terénní pracovníci pravidelně navštěvují asi 12 míst v regionu.

 

Kontakt:

Bc. Lucie Bezděková, DiS., vedoucí

Společnost Podané ruce o.p.s.

Kontaktní centrum v Olomouci

Sokolská 551/48, Olomouc

Tel. 774 991 625

 

Jakub Babnič, vedoucí

Společnost Podané ruce o.p.s.

Terénní programy v Olomouci a na Šumpersku

Dolní náměstí 200/2, Olomouc

Tel. 777 363 044