Evropa pro zdraví: podporujeme výzvu k boji proti HIV a hepatitidě

Dnešním dnem byla spuštěna výzva k boji proti HIV a hepatitidě v Evropě. Koalice PLUS Platform Europe a přidružené partnerské organizace vyzvaly evropské instituce i budoucí členy Evropského parlamentu, aby podpořili společnou strategii Evropa pro zdraví (Vision of A Europe For Health) a do roku 2030 vybudovali Evropu bez AIDS nebo hepatitidy.

Dokument podpořilo již 47 signatářských organizací ze zemí EU. V České republice zaštiťuje podporu dokumentu Asociace nestátních organizací sdružující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. K výzvě se jako jeden z prvních signatářů hlásí také Společnost Podané ruce, o.p.s.

Výzva apeluje na instituce Evropské unie, aby převzaly vedoucí úlohu jak pro své členské země, tak jejich sousedy, a prosadily:

  • zvýšení podpory na vývoj léků pro boj s HIV, tuberkulózou a malárií prostřednictvím vyšších příspěvků Celosvětovému fondu (Global Fund), i prostřednictvím zřízení daně z finančních transakcí a jejím přidělováním na zdravotnické účely
  • migrační politiku citlivou vůči lidem, s náležitou péčí včetně zdravotní problematiky
  • drogovou politiku respektující zdraví a práva konzumentů
  • transparentní a spravedlivou tvorbu cen léčiv tak, aby všichni občané Evropy měli přístup k lékům bez diskriminace kvůli finančním možnostem vlastním nebo možnostem jejich národního systému zdravotní péče

THE FIGHT AGAINST HIV AND HEPATITIS: Our Vision of A Europe for Health

Text výzvy české Asociace nestátních organizací zde.