Přeočkování proti covid-19 výrazně zvyšuje hladinu protilátek

TISKOVÁ ZPRÁVA Brno, 22. prosince – Společnost Podané ruce představuje průběžné výsledky studie vyšetření protilátek po aplikaci posilující dávky vakcíny proti covid-19. V listopadu pod vedením MUDr. Viktora Mravčíka, epidemiologa a ředitele pro výzkum a vzdělávání SPR, začala se sledováním dynamiky neutralizačních protilátek po aplikaci třetí dávky očkování.

Soubor tvořilo 95 lidí ve věku 22-91 let, kteří byli očkováni posilující dávkou vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech v očkovacím centru Bohéma na začátku listopadu 2021 a kterým byla těsně před aplikací vakcíny provedeno vyšetření neutralizačních protilátek imunofluorescenčním systémem iChroma II. Druhé vyšetření protilátek bylo provedeno po měsíci u 67 z nich. V plánu je další sledování po třech a šesti měsících od očkování.

Předběžné výsledy po dvou vyšetřeních ukazují, že:

  • Před posilující dávkou vakcíny mělo pozitivní výsledek na nAb protilátky pouze 49,5 % osob, tedy necelá polovina vyšetřených. Průměrná hladina protilátek byla těsně nad hladinou pozitivity testu.
  • Po prvním měsíci od aplikace třetí dávky měli všichni očkovaní (včetně seniorů) velmi vysokou hladinu neutralizačních protilátek a průměrná hodnota byla téměř na horní hranici detekčního rozsahu testu.

Viktor Mravčík, pod jehož vedením studie vzniká, okomentoval průběh i výsledky šetření v krátkém videu, které si můžete pustit zde. Podrobnou zprávu s metodikou a výsledky naleznete v příloze.

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce, říká k výsledkům následující: „Na důležitost třetí dávky upozorňuje naše organizace už od jara. To, že polovina lidí neměla po půl roce od očkování dostatečné množství protilátek, bohužel potvrzuje, že přeočkování především rizikové populace je klíčové. Dobrá zpráva ale je, že naše šetření zároveň ukazuje, že třetí posilující dávky jsou velmi účinné. V našem očkovacím centru Bohéma v Brně i v našich mobilních týmech očkujeme také bez nutnosti předchozí rezervace. Ve sledování dynamiky protilátkové odpovědi po posilující dávce budeme pokračovat další měsíce, další výsledky studie zveřejníme v únoru 2022. Předpokládáme ale, že po několika měsících od třetí posilující dávky mohou protilátky opět klesat pod hodnotu dostatečné ochrany.“

Příloha: Zpráva SPR 3. dávka po měsíci.

 

Kontakt pro média:

public@podaneruce.cz