Pracoviště pro ambulantní léčbu osob se závislostí v Uherském Hradišti změnilo svou adresu

Od května najdete detašované pracoviště Společnosti Podané ruce v Uherském Hradišti na adrese Protzkarova 51. Jedná se o budovu bývalého Slovače na Zelném trhu.

Podporu na své cestě tam mohou nalézt lidé, kteří řeší problém svůj či svého blízkého se závislostí – na alkoholu, kouření, hraní,  sázení, marihuaně, lécích nebo internetu. Součástí nabídky služeb je vedle psychologického poradenství a terapie i dluhové poradenství.

Psycholožka je k dispozici dva dny v týdnu – v úterý a ve čtvrtek, dluhová poradkyně v pondělí. Na konzultaci je potřeba se dopředu objednat. Poskytované služby jsou bezplatné, klienti mohou zůstat anonymní.

„Nové prostory nám umožní rozšířit nabídku našich služeb, a to jak o dluhové poradenství, tak o skupinová setkávání osob se závislostí a jejich blízkých“ uvedla Jarmila Krajčová, psycholožka pracující s klienty na detašovaném uherskohradišťském pracovišti.

Od začátku provozu v listopadu 2014 využilo služeb pracoviště v Uherském Hradišti 271 klientů, vloni jich bylo 89. Nejčastěji řešenou problematikou je alkohol.  Návštěvníky bývají i blízcí osob, které se potýkají se závislostí – ti se přichází poradit a probrat možnosti, které v tuto chvíli mají.

Společnost Podané ruce o. p. s. působí ve Zlínském kraji i ve Zlíně a v Kroměříži.