Pošlete nominaci na ocenění Gratias

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje druhý ročník soutěže Ocenění sociálních pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální práce v Česku.

Na ocenění Gratias může nominaci zaslat kdokoliv (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové, nadřízení či podřízení zaměstnanci) do 31. října. Každý nominující může zaslat pouze jednu nominaci. Nominovaný musí být zaměstnancem v zařízení, instituci, organizaci nebo jiném subjektu.

Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny do čtyř okruhů: veřejná správa, sociální služby, zdravotnická zařízení a jako poslední vězeňství, školy a školská zařízení. Pátý je věnován osobám, které se významnou měrou podílely na přínosu v oblasti sociální práce, a vyhlašuje ho samotná hodnotící komise.

Navrhovatel vyplní základní informace, jméno a příjmení nominujícího, jméno a příjmení nominovaného, kontakt na obě osoby, jejich souhlasy se zpracováním osobních údajů, vztah nominujícího k nominovanému, důvody nominace a podrobnější popis těchto důvodů.

Ve druhé fázi budou nominovaní osloveni tajemníkem hodnotící komise s žádostí o vyplnění formuláře s doplňujícími otázkami a zasláním dalších relevantních dokumentů, jako jsou životopis, osvědčení, kopie článku nebo fotografie. Nominovaný také čestně prohlásí, že splňuje odbornou způsobilost podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v současné době vykonává pozici sociálního pracovníka.

O vítězích rozhodne hodnotící komise. Vybraní sociální pracovníci budou oceněni na konferenci pořádané při příležitosti Světového dne sociální práce dne 19. března 2019. Ocenění bude podpořeno předáním plakety Gratias a písemným potvrzením o získání ocenění.

Přihlašovací formulář najdete ZDE.