Poradenské centrum a Přechodové byty v Brně zvou na den otevřených dveří

Poradenské centrum v Brně nabízí pomoc a poradenství lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním nelegálních drog. Přechodové byty poskytují dočasné bydlení abstinujícím lidem s diagnózou závislosti. Přijďte na den otevřených dveří, kde se dozvíte více informací o tom, jak tyto služby fungují.

Poradenské centrum v Brně zve všechny zájemce z řad veřejnosti, klientů, potenciálních klientů i zástupců institucí a služeb na den otevřených dveří. Návštěvníky přivítá po přestěhování na nové adrese. Další novinkou je spuštění speciálního programu zaměřeného na práci s těhotnými ženami a rodiči – uživateli drog. Těm bude poskytovat odborné poradenství, psychickou podporu, pomoc se zajištěním zdravotní péče a kontaktem s úřady nebo právní poradenství.

Den otevřených dveří se koná v úterý 18. června od 11.00 do 15.00 hodin v prostorách Poradenského centra na Hilleho 5 v Brně (1. patro).

Poradenské centrum zakládá svoji práci především na individuálních konzultacích, case managementu a pomoci při kontaktu s dalšími službami a institucemi. Nabídky poradenství zde mohou využít i příbuzní a blízcí osob, kterých se problémy se závislostí a užíváním drog týkají.