Afghánistán: Pomozme k evakuaci bývalých spolupracovníků Podaných rukou

Jak jistě všichni víte, bezpečnostní situace v Afghánistánu je kritická, každý den dochází k únosům a vraždám těch, kteří v minulosti spolupracovali se západními vojenskými i charitativními misemi. Proto jsme se rozhodli pomoci našim bývalým kolegům, se kterými jsme pracovali přímo na místě při projektu péče o drogově závislé, a jejich rodinám. Cesta z Afghánistánu je velmi nákladná, a proto potřebujeme zajistit prostředky k jejich záchraně – potřebujeme vaši pomoc!

EDIT:

Na podporu spolupracovníků v Afghánistánu nyní běží veřejná sbírka, proto vás prosíme přispívat místo darů přes hlavní účet Společnosti Podané ruce už výhradně přes sbírkový účet.

Přispívat můžete na účet vedený u České spořitelny, číslo 4147402379/0800.

Účelem sbírky je shromažďování dobrovolných příspěvků na poskytnutí akutní humanitární pomoci lidem prchajícím z Afghánistánu – pryč z Kábulu. Výtěžek sbírky bude využit na pokrytí nákladů spojených s jejich bezpečným odchodem ze země, jako jsou úřední poplatky, cestovní náklady a jiné, a také materiální podpora spojená s jejich ubytováním a přesídlením.

Mezi tyto náklady patří například: vízové poplatky, karanténní poplatky, letenky a minimální prostředky do začátku jejich nového života. Veškeré výdaje po skončení akce samozřejmě zveřejníme a případný přebytek využijeme ve prospěch potřebných lidí v Afghánistánu.

Sbírka získala osvědčení a je kontrolována Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Veškeré dary, které jsme obdrželi před zřízením veřejné sbírky, byly již převedeny na uvedený účet, a budou využity k naplnění jejího účelu. Za vaše dary nesmírně děkujeme!

Důvěra je nejdůležitější částí celé záchranné akce, samozřejmě vám nemůžeme poskytnout přesné informace o lidech, kterým se snažíme pomoci. To prostě nejde. Vystavili bychom naše chráněnce velkému riziku.

Co můžeme sdělit – jde o rodiny naši bývalých místních kolegů, kteří pracovali nejen s Podanýma rukama při realizaci našeho programu, ale v průběhu let také v jiných nevládkách či jako dopisovatelé zahraničních médií. O tom, jak se situace pro naše kolegy vyvíjí, vás budeme v rámci možností informovat tak, abychom neohrozili bezpečnost jich samotných a jejich rodin.

Projekt Breaking the Circle má stále na našich stránkách čestné místo a naši chráněnci na něm také pracovali.

Fotografie ukazují, že situace na místě je zoufalá, v ulicích vládne panika. Snímky jsou z okolí pasového oddělení, kde tisíce lidí nocují, aby získali doklady k vycestování. Podobně to vypadá i u matričních úřadů.

 

Prosím sdílejte a upozorněte novináře na to, že v Afghánistánu zůstávají lidé, kteří se přímo podíleli na projektech organizovaných z České republiky. Je ostudné, že naše úřady dlouhodobě odmítají pomoci těmto skutečně kvalitním a odvážným lidem, současný problém pouze situaci eskaloval. Pomozme jim my sami!

Děkujeme vám.