Podané ruce se představily na semináři Drogy v naší společnosti

Poslanec Zlínského kraje Marek Novák uspořádal minulý týden ve spolupráci krajským úřadem a sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Seminář s názvem Drogy v naší společnosti. Společnost Podané ruce zastupovali Jarmila Krajčová a Vladimír Kaška.

Vedoucí oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji Vladimír Kaška představil koncepci center pro hazardní hráče, která navazují na již zavedený systém péče o osoby s látkovou závislostí. „Zdárnému zavedení a rozvoji brání zejména způsob financování i to, že města a obce nevnímají službu jako potřebnou,“ zmínil na semináři Kaška. „Z mého pohledu by mohlo pomoci, kdyby byla v procesu schvalování rozvojových záměrů posílena role krajského protidrogového koordinátora,“ dodal.

Terapeutka Jarmila Krajčová nabídla i krátkou kazuistiku práce s klientem a popsala činnost Centra komplexní péče ve Zlínském kraji. Akcentovala zejména poradenství a terapii pro hráče a sázkaře, stejně jako pro jejich blízké. Přítomné seznámila také s preventivním programem Hra na hraně, určeným pro školy i k povědomí o rizicích hazardního hráčství v širší populaci.

Seminář se zabýval i zásadami protidrogové politiky, vymáháním práva v oblasti nelegálních návykových látek nebo protikuřáckým zákonem a jeho vlivem na zdraví obyvatel.