Podané ruce pomohly sedmi desítkám lidí bez domova

Předcházení, řešení nebo zmírnění sociálního vyloučení lidí bez přístřeší nebo žijících v nevyhovujících podmínkách. To je hlavní cíl projektu nazvaného Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení. Za deset měsíců trvání se to v Olomouckém kraji zcela povedlo v 18 případech.

„Klienti s naší pomocí mobilizují své vnitřní síly k životní změně a ke změně bydlení. Také se dokážou vypořádat s psychickou zátěží, kterou tato zásadní změna představuje,“ přiblížil metodik projektu Jakub Lívanský. Projekt zahrnuje sociální práci i poradenství.

Mentoři Společnosti Podané ruce pomáhají klientům poznat svá práva a nároky v sociální oblasti a oblasti bydlení. Učí se využít systém příspěvků a doplatků a stabilizovat tak svou existenční situaci. „Díky tomu se stávají plnohodnotnými účastníky trhu s bydlením, ale také se učí o byt správně pečovat a financovat jeho provoz. Bez významu není ani to, že se také naučí dodržovat zásady klidného soužití se sousedy,“ doplnil Lívanský. Projekt zahrnuje i schopnost vést efektivně osobní nebo rodinný rozpočet či naplánovat si profesní kariéru.

„Od května do konce srpna proběhlo s klienty 425 setkání. Většina trvá okolo jedné hodiny, pokud s nimi jdeme i na prohlídku bytu tak déle. Uživatelé nejvíce potřebují pomoci s vyhledáním vhodného bydlení, dále pak často řeší dluhovou problematiku, hledají si zaměstnání nebo si vyřizují sociální dávky a dávky hmotné nouze, na něž mají nárok. Jsou to lidé žijící v azylových domech, na ubytovnách, psychiatrických léčebnách nebo v domech, které pro ně nejsou vyhovující z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu,“ popsal mentor Společnosti Podané ruce Ivo Buček. Stará se o klienty z Olomouce, Šternberka, Konice a Zábřeha.

Podané ruce na cestě k udržitelnému bydlení budou zabraňovat prohlubování sociálního vyloučení v Olomouckém kraji ještě další dva roky. Projekt financuje Operační program Zaměstnanost.

KONTAKT PRO MÉDIA:

Jakub Lívanský
metodik projektu
Společnost Podané ruce o.p.s.
T: 773 744 569
E: livansky@podaneruce.cz