Podané ruce pomáhají závislým i lidem čerstvě na svobodě prostřednictvím speciálního programu

Tisková zpráva

Šesti desítkám klientů pomohl projekt Společnosti Podané ruce s názvem Aby se svoboda nestala celou. Jeho cílem jsou pracovně poradenské služby pro lidi bezprostředně po výkonu trestu, anebo pro drogově závislé.

„Projekt je zaměřen na pracovní aktivizaci a integraci osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody a osob ohrožených závislostmi. Jeho zásadním cílem je nalezení legálního zaměstnání a jeho udržení, na základě zvýšení kvalifikace pomocí rekvalifikačních kurzů, či tréninkového pracovního místa,“ popsal Petr Huptych, projektový manažer.

Záznam v trestním rejstříku, drogová minulost, dluhy, absence pracovních návyků a nedostatečná kvalifikace jsou pro klienty Společnosti Podané ruce obtížně překonatelnými bariérami, které zvyšují riziko recidivy nebo relapsu.

„Snažíme se je nastartovat motivací a inspirací. Nejde jen o hmotnou, ale i o morální podporu,“ uvedla pracovní poradkyně Petra Kadlecová, která má na starosti stabilizaci osob nacházejících se po výkonu trestu mnohdy v těžké životní situaci.

Svým klientům z Olomouckého a Zlínského kraje se snaží zařídit tréninkové pracovní místo, aby získali pracovní návyky. Hledá pro ně rekvalifikační kurzy, aby zvýšili své uplatnění na trhu práce, nebo jim rovnou pomáhá s nalezením zaměstnání. „Naše motto je: Chyby jsou součástí života. Pokud je neděláš, nikdy se nepoučíš. Dokud se nepoučíš, nemáš šanci se zlepšit,“ vysvětlila Kadlecová. Podle ní je pro klienty nejdůležitější překonat pocit neznáma, nejistoty a bezvýchodnosti a posílit tak jejich víru v dostupnost práce a možnost profesní seberealizace.

Záznam v trestním rejstříku, drogová minulost, dluhy, absence pracovních návyků a nedostatečná kvalifikace jsou pro klienty Společnosti Podané ruce obtížně překonatelnými bariérami, které zvyšují riziko recidivy nebo relapsu.

Společnost Podané ruce za dobu existence programu Aby svoboda nebyla celou realizovala čtyři rekvalifikační kurzy pro své klienty a v 11 případech se zasloužila o získání jejich řidičského oprávnění.

„Aktivně vyhledáváme osoby před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody a osoby ohrožené závislostí. Pak se staráme o to, aby se jejich situace stabilizovala, a motivujeme je k udržení legálního zaměstnání,“ ozřejmil Huptych poslání Společnosti Podané ruce.

Program Aby se svoboda nestala celou byl odstartován před rokem a potrvá do konce března 2019. Financuje ho Evropská unie prostřednictvím národního Operačního programu Zaměstnanost.

Počty úspěšných klientů programu „Aby se svoboda nestala celou“
Olomouc
 34
Prostějov  4
Zlín  14
Uherské Hradiště  3
Zdroj: Společnost Podané ruce