Podané ruce v době korony

Už tři týdny trvá v České republice nouzový stav, vyhlášený v souvislosti s šířením koronaviru. Ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil shrnuje dosavadní zkušenosti: „Vnímám, že pro všechny je tato doba náročná a jistě i pro naši práci. I když není lehké získat dostatečnou ochranu pro naše pracovníky, kteří museli dál pokračovat v osobním kontaktu s klienty, nakonec nám mnoho lidí pomohlo mimo oficiální strukturu,“ říká.

Činnost Podanek epidemie Covid_19 zkomplikovala, ale rozhodně nezastavila. Ukázalo se, že naši kolegové se výzvě flexibilně postavili a dokázali si s ní poradit. „Jsem zároveň nadšený tím, jak Podané ruce reagují na současnou situaci, jak jsou připravené hledat nové cesty, způsoby terénní práce a kontaktu s lidmi v nouzi,“ zdůrazňuje Jindřich Vobořil. „Mnoho kolegů se také angažuje jako dobrovolníci a to byl také kdysi základ našeho vzniku, ke kterému se touto situací zase přibližujeme. V Podané kavárně je šicí dílna, s platformou Šijeme roušky jsme rozdali desítky tisíc roušek do dalších organizací, do nemocnic nebo třeba Policii ČR. Díky spolupráci s dalšími organizacemi jsme překročili běžný rámec aktivit a jsme mezi těmi, kdo vedou aktivity na podporu sociálních služeb. Zřídili jsme transparentní účet, s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR rozjeli republikovou sbírku, kde už se vybralo zhruba 900 tisíc korun na ochranný a zdravotnický materiál. Samozřejmě část z toho jde zpět i k našim pracovníkům. Zároveň ale jednáme o našem dalším fungování, jak přežijeme, když ekonomika České republiky, krajů i měst utrpí. Komunikujeme každý den na úrovni organizací nestátního sektoru na platformě Asociace nestátních organizací, jednáme přímo s premiérem a ministryní sociálních věcí, s úřadem vlády. Zatím to vypadá tak, že naše služby vnímají jako velmi potřebné.“

Vrátí se po skončení epidemie protidrogové služby k předchozímu režimu? Ředitel Společnosti Podané ruce se domnívá, že ne. „Budeme muset flexibilně reagovat a naše práce se zřejmě promění,“ upozorňuje Vobořil. „Jako příklad uvedu možnosti většího zaměření na substituční programy, třeba přes nízkoprahová zařízení. A to nejen pro uživatele opioidů, protože díky zavřeným hranicím je nedostatek heroinu na trhu. Mluvíme i o tom, jak významněji otevřít a nabídnout dostupnou substituci pro pervitin. Drogové služby tak mohou nabírat novou podobu.“

Zásadní proměnou projdou zřejmě i nízkoprahové služby pro děti a mládež, kterých Společnost Podané ruce provozuje sedm. Budou se muset vyrovnat s dalšími, možná dlouhodobými omezeními ve shromažďování osob. „Kolegové z nízkoprahových center pro děti a mládež udělali novou zkušenost, jak dokázali přes sociální sítě rychle komunikovat se svými klienty a dokonce vytvářet živé skupiny,“ chválí Jindřich Vobořil a upozoňuje: „Vzhledem k tomu, že tato centra mohou zůstat v omezeném provozu i delší dobu, či opakovaně, bude na místě včas se zamyslet nad způsoby práce a proměnami těchto služeb. Problém s epidemií se může táhnout měsíce, ale pokud děti jsou bez činnosti, víme, že jde o rizikový čas a mohou tak přibývat způsoby rizikového chování. Tento problém také vidím jako zásadní.“

Prosíme podpořte COVID_19 – sbírku na podporu sociálních služeb a jejich klentů. Je určena k nákupu ochranných pomůcek a také testování, které bude pro tuto silně ohroženou skupinu lidí v nadcházejících dnech zcela zásadní. Číslo transparentního účtu: 2701786666/2010. Děkujeme.